ที่สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาตามโครงการมอบทุนการศึกษาให้บุตรข้าราชการตำรวจของสมาคมแม่บ้านตำรวจประจำปี 2565 มี พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานพิธีมอบ

ทั้งนี้สมาคมแม่บ้านตำรวจได้พิจารณาคัดเลือกบุตรข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับมอบทุนการศึกษาในประเภททุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตและบาดเจ็บทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ และประเภททุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวม 2,283 ทุน เป็นเงินกว่า 10,750,000 บาท มีบุตรข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตและบาดเจ็บทุพพลภาพเดินทางมารับทุนด้วยตัวเอง 73 รายจากผู้ได้รับทุน 83 ราย ส่วนประเภททุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้แทนกองบัญชาการต่าง ๆ เป็นตัวแทนรับมอบไปส่งต่อบุตรข้าราชการตำรวจในสังกัดต่อไป

 

โครงการมอบทุนการศึกษาให้บุตรข้าราชการตำรวจของสมาคมแม่บ้านตำรวจประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้ครอบครัวข้าราชการตำรวจ แบ่งเป็น 4 ประเภททุนการศึกษารวมเป็นเงินกว่า 18 ล้านบาท

แบ่งเป็นประเภทที่ 1 ทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตและบาดเจ็บทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ ปีนี้พิจารณาจากข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพในห้วงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 มกราคม 2560 และระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2564   ถึงปัจจุบัน ทุนละ 50,000 บาท

สำหรับทายาทที่อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์และอยู่ระหว่างการศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรีผ่านการพิจารณา 83 ราย อาทิ บุตรสาวของ ด.ต.อนุสรณ์ มะโนเล็ก ผู้บังคับหมู่ งานสายตรวจ 1 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจจราจรา ที่เสียชีวิตจากเหตุรถเก๋งพุ่งชนด่านตรวจเมื่อปี 2559 บุตรชายของ พ.ต.ต.พิบูลย์พัน สุขุมานนท์ สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เสียชีวิตจากการถูกยิงในระหว่างปะทะไล่ล่าขบวนการยาเสพติดเมื่อปลายปี 2564 และบุตรชายของ ด.ต.อนันต์ มีแสง ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ 6   กองบังคับการปราบปราม ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ไล่ล่ามือปืนรายสำคัญของภาคใต้เมื่อเดือนมีนาคม 2565

ประเภทที่ 2 ทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์  สำหรับทายาทที่อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์และอยู่ระหว่างการศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรี มีเกรดเฉลี่ยในภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปี 2564 ไม่ต่ำกว่า 2.5 จำนวน 2,200 ทุน ทุนละ 3,000 บาท ปีนี้คัดเลือกบุตรข้าราชการตำรวจจาก 32 หน่วย พบว่า บุตรข้าราชการตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้รับทุนมากที่สุด 329 ทุน รองลงมาสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 282 ทุน  และกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 จำนวน 272 ทุน

ประเภทที่ 3 ทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจเรียนดี สายวิชาชีพ หรืออนุปริญญา (ทุนต่อเนื่อง 2 ปี) จำนวน 20   ทุน ทุนละ 50,000 บาท แบ่งจ่ายและ 25,000 บาท โดยต้องมีเงื่อนไขด้านผลการเรียน

ประเภทที่ 4 ทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจเรียนดีระดับอุดมศึกษา มีทั้งทุนต่อเนื่อง 4 ปี จำนวน 40 ทุน ทุนละ 160,000 บาท และทุนต่อเนื่อง 6   ปี จำนวน 10 ทุน ทุนละ 240,000 บาท สมาคมแม่บ้านตำรวจแบ่งย่อยทุนประเภทนี้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสาขาหรือคณะด้านการแพทย์ สาธารณสุข กลุ่มสาขาหรือคณะด้านวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และกลุ่มสาขาหรือคณะนิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ บริหาร เศรษฐศาสตร์ มีเงื่อนไขเรื่องผลการเรียนเช่นกัน