ตามนโยบายของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้มีการฝึกทบทวนการใช้ยุทธวิธีตำรวจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และลดการสูญเสียในการปฏิบัติหน้าที่ พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 ได้เดินทางเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ ข้าราชการ ตำรวจด้านยุทธวิธี การบริหารเหตุวิกฤติ(ACTICE SHOOTER) ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 อำเภอเมืองนครสวรรค์ มี พล.ต.ต.ระวีพรรษ อมรมุนีพงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 พล.ต.ต.ภูริวัจน์ พูลสวัสดิ์ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 พล.ต.ต.ณัฐวุฒิ ภาคภูมิ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 6 พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์พล.ต.ต.พิพัฒน์ ชุ่มมณีกูล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร และข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วม

วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสืบสวนปราบปรามได้ทบทวนการฝึกประสบการณ์ทางยุทธวิธีตำรวจเกี่ยวกับการตรวจค้นบุคคล การเคลื่อนตัวเข้าไปในอาคาร การเข้าจับกุมคนร้าย การใช้อาวุธ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสืบสวนปราบปรามจับกุมผู้กระทำผิด และเพื่อพัฒนาให้ข้าราชการตำรวจเข้าถึงที่เกิดเหตุสามารถปฏิบัติเองได้ โดยได้ดำเนินการอบรมข้าราชการตำรวจระดับรองสารวัตรที่ปฏิบัติหน้าที่สายงานป้องกันและปราบปรามในสังกัดตำรวจภูธรภาค 6 จำนวน 100 นาย ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2565