ถึงคิวระดับ “ผู้บัญชาการ” ลุ้นขยับขึ้น “ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ”

อารมณ์บางคนอาจจะแตกต่างกันสิ้นเชิง

แม้อาวุโสแต่ไม่อยากเลื่อนตำแหน่ง เพราะโอกาสเจริญเติบโตก้าวหน้าไปไม่ถึงฝั่งฝัน เนื่องจากใกล้ระยะเวลาเกษียณอายุราชการ มักอยากจะขอ “อยู่ต่อ” ในเก้าอี้ตัวหลัก

เหลือแต่บรรดากลุ่ม “นายพลดาวรุ่ง” มุ่งหมายเส้นทางอนาคตที่สดใส วาดหวังต้องการคว้าโอกาส “แตะหลักชัย” เผื่ออาจเป็นใหญ่ในอนาคต

การจัดลำดับอาวุโสของผู้บัญชาการเที่ยวนี้มี 31 ลำดับ หากจะจับตามองใครอาจมองหัวใจเจ้าตัวไม่ออก

ถึงเวลาคงรู้กันชัดว่า “ขบวนรถด่วน” ฤดูกาลนี้จะมีใคร “ชิงตั๋ว” ขึ้นจับจองปลายทางสถานีสุดท้ายได้แค่ไหน

อาวุโสหัวแถวสุด พล.ต.ท.นิรันดร เหลื่อมศรี ผู้บัญชาการศึกษา นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 43 เกษียณอายุราชการปี 2571  ตามด้วย พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 41 เกษียณอายุราชการปี 2569 พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ เกษียณอายุราชการปี 2569 พล.ต.ท.ภาคภูมิพิพัฒน์ สัจจพันธ์ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 39 เกษียณอายุราชการปี 2567 พล.ต.ท.มาโนช ตันตระเธียร จเรตำรวจ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 38 เกษียณอายุราชการปี 2566 พล.ต.ท.ทรงเกียรติ วาทะกุล จเรตำรวจ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 39 เกษียณอายุราชการปี 2566

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง เกษียณอายุราชการปี 2568 พล.ต.ท.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 40 เกษียณอายุราชการปี 2567 พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 41 เกษียณอายุราชการปี 2568 พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ ผู้บัญชาการตำรวจภูธราภาค 4 นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 39   เกษียณอายุราชการปี 2566 พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 41 เกษียณอายุราชการปี 2566 พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จเรตำรวจ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 43 เกษียณอายุราชการปี 2572

พล.ต.ท.ณพวัฒน์ อารยางค์กูร จเรตำรวจ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 42 เกษียณอายุราชการปี 2570 พล.ต.ท.ธนพล ศรีโสภา จเรตำรวจ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 44 เกษียณอายุราชการปี 2572 พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 40 เกษียณอายุราชการปี 2568 พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 38 เกษียณอายุราชการปี 2566 พล.ต.ท.อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ ผู้บัญชาการสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ประสานนายกรัฐมนตรีและมหาดไทย) นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 40 เกษียณอายุราชการปี 2568

พล.ต.ท.กฤษฎา สุรเชษฐพงษ์ ผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 42   เกษียณอายุราชการปี 2570 พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 38 เกษียณอายุราชการปี 2566 พล.ต.ท.นันทเดช ย้อยนวล ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 38 เกษียณอายุราชการปี 2566  พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 42 เกษียณอายุราชการปี 2570 พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 43 เกษียณอายุราชการปี 2570 พล.ต.ท.สุคุณ พรหมายน ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 38 เกษียณอายุราชการปี 2566 พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 42 เกษียณอายุราชการปี 2569 พล.ต.ท.สรายุทธ สงวนโภคัย ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 41 เกษียณอายุราชการปี 2568

พล.ต.ท.ศิริพงษ์ ติมุลา ผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 41 เกษียณอายุราชการ 2568 พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 42 เกษียณอายุราชการปี 2570 พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 38 เกษียณอายุราชการปี 2566 พล.ต.ท.ปัญญา ปิ่นสุข ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่นายตำรวจประจำสภาความมั่นคงแห่งชาติ) นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 40 เกษียณอายุราชการปี 2567 พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 50 เกษียณอายุราชการปี 2576 พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 50 เกษียณอายุราชการปี 2579

ไล่เรียงแล้วลุ้นวิเคราะห์เชียร์กันตามชอบ