ที่บริเวณบริเวณมูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถานสามร้อยยอด ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการตำรวจ ในสังกัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 มี พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7  พล.ต.ต.วันชัย ธารณธรรม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ต.อ.กิตติภพ ชมภูนุช รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ต.อ.พนิช อ่วมสอาด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ต.อ.วิธิวัฒน์ ทองจ้อย
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ต.อ.อำนาจ โฉมฉาย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ต.อ.ภาคภูมิพิพัฒน์ พูลศิริโภคา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ต.อ.ภาคภูมิ โห้ใย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นำผู้กำกับการในสังกัดเข้าร่วมพิธี

ในโอกาสนี้ พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึก ให้ตั้งใจและใส่ใจในการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการตำรวจที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณ เพื่อความปลอดภัยในขณะปฏิบัติหน้าที่ ยึดหลักตามกฎหมาย ตาม พรบ.การชุมนุมสาธารณะ เนื่องจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับใส่ใจในความปลอดภัยจึงได้จัดให้มีการฝึกทบทวนในครั้งนี้ และขอให้ผู้เข้ารับการอบรมหมั่นฝึกอบรมทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะสามารถออกไปปฏิบัติหน้าที่ สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนอย่างแท้จริง

หลังจากนั้น ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ได้ชมการสาธิตการปฏิบัติ ควบคุมฝูงชนโดยใช้โล่ ในการควบคุมตัวจับกุมแกนนำกลุ่มเป้าหมาย และการเคลื่อนที่ พร้อมมอบเงินสวัสดิการตำรวจภูธรภาค 7 ให้ผู้บังคับกองร้อยควบคุมฝูงชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการตำรวจ มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก ให้บนายกำพล เต็งประเสริฐ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไร่เก่า ในฐานะประธานมูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถานสามร้อยยอด และนายเล็ก แซ่เฮง ประธานกู้ภัยสว่างเมธีธรรมสถานสามร้อยยอด เพื่อเป็นเกียรติเป็นผู้สนับสนุนกิจการของตำรวจโดยเอื้อเฟื้อสถานที่ในการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการตำรวจ