ตำรวจทำหน้าที่ที่สำคัญและกว้างขวางมาก

 

ในพิธีสวนสนามในโอกาสที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจสถาปนามาครบ 100 ปี ณ ลานฝึกศรียานนท์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน พุทธศักราช 2545

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระบรมราโชวาทว่า

ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มาร่วมในงานอันสำคัญของท่านทั้งหลายเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาโรงเรียนนายร้อยตำรวจมาครบ 100 ปี ขอขอบใจไมตรีของทุก ๆ คน ทั้งขอสนองพรและไมตรีนั้นด้วยใจจริง

ตำรวจทำหน้าที่ที่สำคัญและกว้างขวางมาก คือ ต้องทำหน้าที่ทั้งด้านการปกครอง คอยสอดส่องดูแลทุกข์สุขตลอดจนสวัสดิภาพของประชาชน ทั้งด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและผู้กระทำผิด รวมทั้งการปกป้องแผ่นดินไทยเมื่อมีภัยคุกคามอีกด้วย

นับว่ามีภาระหนัก มีความรับผิดชอบสูง เพราะต้องเผชิญกับปัญหานานา และต้องเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตอยู่ตลอดเวลา

ดังนั้น ผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจให้สำเร็จได้ครบถ้วนจะต้องเป็นบุคคลผู้มีความสามารถ มีความเข้มแข็งอดทน และมีความเสียสละอย่างแท้จริง จึงขอให้ตำรวจทุกคนได้ภูมิใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญและมีเกียรติยิ่งนี้ และตั้งปณิธานให้แน่วแน่ที่จะพากเพียรปฏิบัติตัวปฏิบัติงานทุกด้าน ทุกระดับ ให้บรรลุผลอันเลิศ เพื่อความผาสุกร่มเย็นของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศไทยเรา

ขออวยพรให้ตำรวจทุกคน มีความเข้มแข็งแข็งแกร่งทั้งกายด้วยใจ สามารถสร้างสรรค์เกียรติคุณและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตน แก่สถาบันตำรวจไทยได้ สมความตั้งใจปรารถนาทุกประการ

RELATED ARTICLES