“ต้องเป็นตำรวจที่รักบ้านเมือง ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม”

ตาลพิมพ์ชากร เชิดเกาะ บัณฑิตคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตำรวจในอุดมคติของตาล ต้องเป็นตำรวจที่รักบ้านเมือง ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมดูแลช่วยเหลือประชาชน บำบัดทุกข์บำรุงสุขชาวบ้าน ให้สมกับคำว่า เป็นตำรวจของประชาชน

RELATED ARTICLES