“เยี่ยน” สิริธร เศรษฐรัตน์สกุล อดีตลีดเดอร์สาวลูกแม่โดม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“คิดว่าตำรวจเป็นอาชีพที่มีเกียรติ เป็นที่ยกย่องของคนในสังคม  เป็นคนของประชาชนค่ะ คือ ตำรวจต้องทุ่มเททำงานเพื่อส่วนรวม ช่วยเหลือประชาชนยามเดือดร้อน เสียสละ มีความซื่อสัตย์สุจริต แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทุกคนด้วย ถ้าเป็นตำรวจจราจรก็ต้องมีความอดทน และเข้มแข็งหน่อย เพราะต้องทนแดดทนฝน อีกอย่างคือ ชุดเครื่องแบบตำรวจเวลาใส่แล้ว หนูว่า ดูเท่ดีค่ะ ชอบ”