ที่ห้องพิษณุโลก คอนเวนชั่น โรงแรม ดิ อิมพิเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 เป็นประธานในพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการของตำรวจภูธรภาค 6 ประจำปี 2565 พร้อมด้วย นางภคมน พิมลศรี
ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 6 พล.ต.ต.สิทธิชัย โล่กันภัย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 พล.ต.ต.พยูห์ ธนะศรีสืบวงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 พล.ต.ต.สุรชาติ จึงดำรงกิจ รองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ปฏิบัติราชการตำรวจภูธรภาค 6  พล.ต.ต.อิทธิพล สุวรรณวัฒนะ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 พล.ต.ต.ระวีพรรษ อมรมุนีพงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 โดยมี พล.ต.ต.สมพร ทองรอด ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ต.อัมพล วงศ์ใหญ่ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ต.สุทัศน์ มณสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คณะชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 6  และข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการของตำรวจภูธรภาค 6 พร้อมคู่สมรสเข้าร่วมในพิธี