ที่ห้องทวารวดี 1 โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 7 เรื่องการป้องกันและปราบปรามบุหรี่ปลอมเครื่องหมายการค้าของการยาสูบแห่งประเทศไทย โดยมี
พล.ต.อ.รชต เย็นทรวง คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ต.อ.วินัย วงษ์บุบผา คณะอนุกรรมการกำกับดูแลบริหารการป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย พ.ต.อ.สธนทัต ตั้งสิทธิ์เสรีวงศ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดตำรวจภูธรภาค 7 เข้าร่วม

พล.ต.ท.ธนายุตม์กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรมกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้เข้ารับการอบรมภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้แทนของหน่วยงานในการเข้ารับการอบรม และนำองค์ความรู้ที่ได้รับกลับไปถ่ายทอดให้แก่เพื่อนร่วมงานต่อไป ทั้งนี้การยาสูบแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 7 จัดวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญมาอบรมพัฒนาองค์ความรู้ ทั้งในการสังเกต การจดจำ และการแจ้งข้อหาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 7 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยความมั่นใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนอย่างแท้จริง