ที่ห้องไหมทอง ภัตตาคารเล่งหงษ์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีจัดงานวันเกษียณอายุราชการของข้าราชการตำรวจในสังกัด ประจำปี 2565 มี
ว่าที่ ร.ต.ปรีชา พลับน้อย ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ นายเพิ่มศักดิ์ กมลสุขสถิต อัยการจังหวัดนครสวรรค์ พล.ต.ต.วิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ คุณพัชรพร สุขไพบูลย์ ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ พ.ต.อ.ธนานันท์วิชญ์ ศรีบุญเรือง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ พ.ต.อ.ชัยเสถียร มณีจักร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ พ.ต.อ.นิวัติ พิพัฒนสิริ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรในสังกัด ผู้กำกับการ (สอบสวน)​ กลุ่มงานสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์  รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวะดนครสวรรค์ นำข้าราชการฝ่ายอำนวยการและกลุ่มงานสอบสวน ตลอดจนคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนครสวรรค์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนครสวรรค์  คณะแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ และข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดพร้อมคู่สมรสเข้าร่วมในพิธี