ที่ห้องกระจกสโมสร ชั้น 1 อาคารกองบังคับการตำรวจนครบาล 4  พล.ต.ต.พรชัย ขจรกลิ่น ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 4 เป็นประธานจัดงานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 4 พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ โดยมีรองผู้บังคับการ ผู้กำกับการ คณะอนุกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล 4  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ และข้าราชการตำรวจผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมคู่สมรส ตลอดจนข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมพิธี