หลายคนมีการเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดของชีวิตราชการ

 30 กันยายนของทุกปีสำหรับผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ได้เวลาที่ต้องบอกลาอาชีพ ถอดเครื่องแบบ วางหัวโขน ปล่อยตำแหน่งคืนหลวงที่ล้วนเป็นสัจธรรม

“ภาคภูมิใจในอดีต ทุ่มเทปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคต” พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าไว้

เขาเป็นคนหนึ่งพร้อมกับอีกหลายคนที่ต้องเกษียณอายุราชการ มีทีมงานผู้ใต้บังคับบัญชารวบรวมเรียบเรียงข้อคิดในการทำงานที่ได้จากการร่วมงาน และข้อคิดในการดำเนินชีวิตจากการบรรยาย การประชุม วงสนทนา  วงอาหาร คำพูดและวลีที่ได้ยินบ่อย ๆ น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการทำงานและการดำเนินชีวิตของใครหลายคน

ทำเป็นหนังสือ 38 ข้อคิดจากชีวิตครูใหญ่ปิยะ”

 ตัวเลข 38 ข้อคิดไม่เพียงแต่เป็นรุ่นนักเรียนนายร้อยตำรวจ แต่ยังเป็นระยะเวลานับตั้งแต่ปี 2528 ที่จบการศึกษาและเริ่มรับราชการถึงปี 2565 เป็นระยะเวลา 38 ปีในการปฏิบัติหน้าที่พอดี

ข้อคิดเหล่านี้ไม่เพียงได้เรียนรู้ใน 38 ปี แต่เป็นการเรียนรู้ชีวิตจากชีวิตทั้ง 60 ปี

พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย เสร็จสิ้นภารกิจในตำแหน่งหน้าที่ราชการประจำ ฝากผลงานไว้มากมาย

สิ้นสุดการรับราชการตำรวจ แต่คงไม่สิ้นสุดความเป็นตำรวจ” เจ้าตัวว่า

เนื้อหาในหนังสือที่ระลึกการเกษียณอายุราชการของเขา ขออนุญาตตัดทอนนำมาเฉพาะหัวข้อเป็นสาระสำคัญของคอนเทนต์ทั้งหมด

 แบ่งเป็น ข้อคิดการดำเนินชีวิต

1.สุขภาพ ครอบครัว การงาน การเงิน พัฒนาตัวเอง และสังคม

2.ครอบครัวเป็นรากฐานสำคัญ

3.งานสร้างคุณค่าให้ชีวิต

4.เพื่อน มิตรภาพที่ดีต้องรักษาไว้

5.ถ้าหากต้องการเปลี่ยนแปลงโลกจงเริ่มต้นด้วยการเก็บที่นอน

6.ความสุขของแต่ละคนแตกต่างกัน

7.ปรึกษาหารือภรรยาหรือยัง

ข้อคิดการพัฒนาและการบริหารคน

8.ไม่เป็นน้ำเต็มแก้ว

9.เรียนรู้ออกไปในโลกภายนอก

10.ความเป็นครู

11.Anyone Anywhere Anytime

12.พี่ต้องดูแลน้อง ผู้บังคับบัญชาต้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา

13.ให้โอกาสแสดงศักยภาพ ความสามารถอย่างเต็มที่

14.ชมลูกน้องให้ชมต่อหน้า ตำหนิต้องลับหลัง

15.ในห้องบ๊วยก็ต้องมีนักเรียนสอบได้ที่หนึ่ง

16.นึกถึงจิตใจความรู้สึกของทุกคน

17.ให้เกียรติรุ่นพี่

18.การบริหารคนต่าง GEN

ข้อคิดการบริหารและงานอำนวยการ

19.แม่แบบงานอำนวยการ

20.ฝ่ายเสนาธิการต้องสนับสนุนฝ่ายปฏิบัติ

21.รับคำสั่งผู้บังคับบัญชาด้วยความเต็มใจ หาทางทำให้สำเร็จ

22.ทำงานอย่างมืออาชีพ ยึดหลักไว้ให้แน่น

23.ดูต้นไม้ ต้องดูเป็นป่า ดูช้างต้องดูทั้งตัว

24.The buck stops here

25.การพัฒนางานต่าง ๆ ต้องมีจุดเริ่มต้น (เล็ก ๆ)

26.การบริหารการพัฒนา (Development Administration)

27.หลักนิยมหรือแบบธรรมเนียม

28.การประชุมมีประเด็นและข้อสรุปที่ชัดเจน

29.เรื่องเล็กคนใหญ่ เรื่องใหญ่คนเล็ก

30.กลยุทธ์ชี้แจงข้อมูล เหตุผลต่อหน่วยนอก

31.การเจรจาความเมือง

32.เจ้าภาพงานแต่งงาน

33.วาดภาพการรบ

34.ไม่สั่งแห้ง

35.ประโยชน์และความรคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ

36.กระเป๋าซ้ายเข้ากระเป๋าขวาเลี้ยงตัวเองให้ได้

ส่งต่อคนรุ่นต่อไป

37.ปฏิรูปตำรวจคือการเปลี่ยนแปลงครั้งหนึ่ง

38.กลุ่มสิบสาม : ส่งต่อคนรุ่นต่อไป

ครูใหญ่ปิยะแถมทิ้งท้ายเตือนสติเรื่อง 4 อย่า” ด้วย

อย่าทิ้งคนที่ร่วมสู้อยู่เคียงข้าง

อย่าลืมคนที่ช่วยสร้างทางยิ่งใหญ่

อย่าละเลยคนที่เคยมีน้ำใจ

อย่าลืมเป็นผู้ให้เมื่อได้ดี