ที่ห้องประชุมชั้น 2 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบ รุ่น 13 ประจำปีงบประมาณ 2564  มี พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พล.ต.ต.นิรันดร ศิริสังข์ไชย ผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 7 พล.ต.ต.ปรีดา อิ่มเจริญ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 รองผู้บังคับการ คณาจารย์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 พร้อมข้าราชตำรวจในสังกัดเข้าร่วมพิธี

สำหรับปีงบประมาณ 2564 มีนักเรียนนายสิบผู้สำเร็จการฝึกอบรมออกไปปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ จำนวน 556 นาย ในการนี้ พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 กล่าวแสดงความยินดี และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ให้นำความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับระหว่างฝึกอบรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ และขอให้จงระลึกอยู่เสมอว่าชาติบ้านเมืองจะมั่นคง ประชาชนจะเป็นสุข อยู่ที่การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ และยุติธรรมของตำรวจเป็นประการสำคัญ ขอให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมออกไปปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถืออุดมคติตำรวจ และยึดหลักขยัน อดทน ดำรงตนอย่างมีเกียรติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนอย่างแท้จริง