“กิ๊ฟ”วราภรณ์ เจริญวัฒนาเสถียร ศิษย์เก่าคณะเทคนิคสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

“กิ๊ฟมองว่า ตำรวจมีทั้งดี และไม่ดี ปะปนกัน แต่กิ๊ฟอยากให้ตำรวจทุกคนรักษากฎหมาย ไม่มีการเรียกรับสินบนด้วยการเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะตำรวจจราจรไม่ใช่เห็นคนใหญ่คนโตกระทำความผิดก็ปล่อย แต่ชาวบ้านธรรมดาหาเช้ากินค่ำต้องไปเสียเงินค่าปรับ ทำให้ภาพพจน์ขององค์กรตำรวจเสื่อมลงทุกวัน”