ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พล.ต.ต.สมบูรณ์ เทียนขาว รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พ.ต.อ.อภิสัณห์ หว้าจีน รองผู้บังคับการอำนวยการตำรวจนครบาล พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ 5 กองบังคับการอำนวยการตำรวจนครบาล นายจำนงค์ ผลลำไย ประธานชมรมครูฝึก รปภ.ไทย  ผู้แทนสมาคมรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกเอาชีวิตรอดและการบริหารเหตุการณ์วิกฤติ กรณีมือปืนยิงกราดสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

สำหรับโครงการดังกล่าวดำเนินการตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติในเรื่องของการสร้างความรู้และการรับมือกับเหตุการณ์วิกฤติกรณีมือปืนยิงกราด เนื่องในปัจจุบันมีการก่อเหตุอาชญากรรมในลักษณะดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น เหตุกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา เหตุกราดยิงที่จังหวัดหนองบัวลำภู พนักงานรักษาความปลอดภัยจำเป็นที่จะต้องมีความรู้เบื้องต้นในการช่วยเหลือประชาชน  มีวิทยากรหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พุทธศักราช 2558 เป็นผู้ที่มีความสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ การสร้างแนวความคิด ทักษะ และวิธีการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย เป็นการยกระดับมาตรฐานธุรกิจและเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรับอนุญาตให้มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย นำไปพัฒนาองค์กรหรือหน่วยงานรักษาความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การฝึกอบรมมีผู้เข้าร่วมจำนวน 650 นาย ยังได้ครูฝึกจากกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจนครบาล รวมทั้ง พ.ต.อ.ปิยรัช สุภารัตน์ ผู้กำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 เป็นวิทยากรถ่ายทอดทักษะการเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุกรณีคนร้ายยิงกราด( Active shooter ) แบ่งเป็นสองส่วนคือการอบรมภาคทฤษฎี และการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ   3 สถานี สลับหมุนเวียนกันไปในแต่ละสถานี ประกอบด้วย สถานที่ 1. หนี ซ่อน สู้ สถานีที่ 2.การปฏิบัติเมื่อต้องเจอกับ IED (IMPROSIVED EXPROSIVE DEVICE) และสถานีที่ 3. การปฐมพยาบาล,  CPR และการใช้ AED และการจำลองเหตุการณ์กราดยิงนำบทเรียนที่อบรมมาปฏิบัติจริง