ที่สนามฟุตบอลดราก้อน โซลาร์ ปาร์ค อำเภอเมืองราชบุรี  พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 และคุณนภัสนนันท์ วุฒิจรัสธำรงค์ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค7 เปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีภายในกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ประจำปี 2565  พร้อมด้วย พล.ต.ต.สิทธิชัย โล่กันภัย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พล.ต.ต.จักรกฤษ เครือสุนทรวานิช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม พล.ต.ต.จักษ์ จิตตธรรม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร พล.ต.ต.วันชัย ธารณธรรม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พล.ต.ต.ปิติ นฤขัตรพิชัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี พล.ต.ต.ไพโรจน์ คุ้มภัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี พล.ต.ต.เกรียงไกร วุฒิพานิช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี พล.ต.ต.สุเมธ ปุณสีห์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม พล.ต.ต.วชิรพงษ์ อมราพิทักษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี พล.ต.ต.ประสพชัย มัตสยะวนิชกูล ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 7 พล.ต.ต.นรเศรษฐ์ สุวรรณนิกขะ ผู้บังคับการกองกฎหมายและคดีตำรวจภูธรภาค 7 และข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมพิธี