มอบมอบเพลงส่งกำลังใจให้ ตชด.

ที่ห้องรับรองฤทธิฤาชัย อาคารจุลละพราหมณ์ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้รับเกียรติจาก คุณพงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นักแต่งเพลง/ศิลปินศิลปาธร สาขาดนตรี ปี 2560 พ.ต.ต. สุทศธวรรศ อารีย์รัตนะนคร นายกสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล ศรีสง่า พยาบาล สบ 5 โรงพยาบาลตำรวจ ในฐานะที่ปรึกษาปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าเยี่ยมและมอบบทเพลง “กายเรา คือเสาหลัก” ตามโครงการบทเพลงเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประพันธ์ทำนอง-คำร้องและเรียบเรียงดนตรีโดย คุณพงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และขับร้องโดย พ.อ.นพ.วิภู กำเนิดดี

คุณพงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ประพันธ์เพลง พูดถึงที่มาของบทเพลง “กายเราคือเสาหลัก” ว่า สมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ร่วมกับคณะทำงาน ประกอบด้วยนักแต่งเพลง คือ คุณพงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ศิลปินศิลปาธร สาขาดนตรีปี 2560 และศิลปินนักร้องที่เคยถวายงานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เช่น คุณอิสริยา คูประเสริฐ  พ.อ.นพ. วิภู กำเนิดดี  คุณกันยารัตน์ กุยสุวรรณ  คุณอภิภู โสรพิมาย คุณดลชัย บุณยะรัตเวช ร่วมกันจัดทำโครงการบทเพลงเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงขึ้น  มีจุดประสงค์เพื่อเผยแผ่เรื่องราวพระราชกรณียกิจอันน่าประทับใจและทรงคุณูปการต่ออาณาประชาราษฎรชาวไทยและแผ่นดินไทยมาเป็นเวลายาวนาน และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 บทเพลง “กายเราคือเสาหลัก” เป็น 1 ใน 10 บทเพลง ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของตำรวจตระเวนชายแดนที่คณะมีความประสงค์จะมอบให้แก่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนแสดงความขอบคุณกำลังพลที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ ด้วยความยากลำบากในถิ่นทุรกันดารไกลคมนาคม รวมถึงเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลทุกนาย ทั้งนี้สามารถรับฟังบทเพลง “กายเราคือเสาหลัก” ได้ทางช่องยูทูป : pongpromFanpage และสื่อต่างๆของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ในโอกาสนี้  พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนกล่าวขอบคุณ คุณพงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และคณะที่ได้มอบบทเพลงให้แก่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  ได้รับฟังบทเพลงแล้ว มีความซาบซึ้งและมีนโยบายให้ทุกหน่วยในสังกัดนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ รวมถึงนำไปเผยแพร่ในโอกาสสำคัญต่างๆ ของหน่วยต่อไป

RELATED ARTICLES