ภารกิจเพื่อความปลอดภัยของ AXON

  • Tell me about yourself / ช่วยแนะนำตัวเองด้วยครับ

สวัสดีครับ ผม อนุรักษ์ เชื้อธนะภิญโญ เป็นที่ปรึกษาทางเทคนิคของบริษัท AXON Enterprise ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จบการศึกษาในระดับปริญญาโททางด้านการรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศจาก วอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

  • what do you do at AXON?/ คุณทำอะไรที่ AXON?

ภารกิจหลักของ AXON Enterprise ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา คือการใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะทำให้ทุกๆคน ไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรักษาความสงบ สามารถกลับบ้านไปหาครอบครัวได้อย่างปลอดภัยในทุกๆวัน ซึ่งในปัจจุบันเราได้พัฒนาโซลูชั่นขึ้นมาเป็นจำนวนมาก เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายจาก หน้าที่ของผมคือ การทำความเข้าใจในขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละภาคส่วน และนำมาปรับแต่งโซลูชั่นที่ Axon มี และนำเสนอพร้อมให้คำปรึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพและตอบสนองความต้องการของเจ้าหน้าที่ในการทำงาน เพราะในแต่ละภาคส่วน ถึงแม้จะมีขั้นตอนการทำงานที่ใกล้เคียงกัน แต่ก็จะมีความแตกต่างในรายละเอียด ถ้าเราสามารถปรับแต่งโซลูชั่นให้เหมาะสม จะช่วยให้การทำงานสะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

what is Digital Evidence Management? And hope will it help law enforcement?/ อะไรคือระบบบริหารจัดการข้อมูลพยานหลักฐานดิจิตอล และจะช่วยในการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างไร

ปัจจุบันเทคโนโลยีถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างหลากหลายและรวดเร็ว ซึ่งทำให้ “หลักฐาน” ต่างๆที่ตำรวจต้องจัดเก็บนั้นก็เปลี่ยนไปในรูปแบบดิจิตอลมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น รูปถ่าย, คลิปวิดีโอ, ไฟล์เสียง, ไฟล์เอกสาร, ฯลฯ ทำให้การจัดเก็บข้อมูลพยานหลักฐานต่างๆ จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นแบบดิจิตอลเช่นกัน เมื่อระบบการจับเก็บหลักฐานเปลี่ยนเป็นแบบดิจิตอล เราสามารถนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้สะดวกมากขึ้น เช่น การค้นหาหลักฐานที่ต้องการอย่างรวดเร็ว, การนำข้อมูลหลักฐานเข้าสู่ระบบผ่านคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน, การขอพยานหลักฐานจากบุคคลที่สามหรือประชาชนผ่านทาง SMS หรืออีเมล์, การคัดเลือกและซ่อนข้อมูลสำคัญบนหลักฐานดิจิตอลก่อนจะส่งต่อไปใช้งาน, การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, การส่งข้อมูลหลักฐานให้กับอัยการและศาล, ฯลฯ และการที่เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงระบบได้ทุกที่ทุกเวลา ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันท่วงที มีเวลาในการช่วยเหลือสังคมและครอบครัวมากขึ้น

 

  • what are the security measures to prevent people loosing data and how and when is data shared with other law enforcement or judicial courts?/ และเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้นั้นปลอดภัยและไม่สูญหาย? แล้วจะสามารถส่งข้อมูลเหล่านี้ต่อให้กับอัยการและศาลได้อย่างไร

ถึงแม้การเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบดิจิตอลจะมีคุณประโยชน์หลากหลาย แต่ก็มีจุดที่ต้องพิจารณาเพิ่มขึ้นเช่นกัน เช่น ขนาดระบบจัดเก็บข้อมูลที่เพียงพอและสามารถขยายเพิ่มได้ในอนาคต, อุปกรณ์และสถานที่ในการติดตั้งระบบ, การบริหารจัดการเพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา, วิธีการเข้าใช้งาน, ใครจะเป็นผู้ดูแลระบบ, ฯลฯ และหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องพิจารณาคือ “ความปลอดภัย” ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลหลักฐานที่จัดเก็บ, ระยะเวลาการจัดเก็บหลักฐานแต่ละประเภท, สิทธิการเข้าถึงระบบและข้อมูลจากเจ้าหน้าที่แต่ละคน, การระบุตัวตนของเจ้าหน้าที่ในการเข้าถึงระบบ, การป้องกันตัวต้นฉบับของหลักฐานไม่ให้ถูกแก้ไข รวมถึงข้อมูลห่วงโซ่การคุ้มครองพยานหลักฐาน (Chain of Custody) ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในการนำพยานหลักฐานเข้าสู่การพิจารณาคดีในชั้นศาล

 

ระบบ AXON Evidence คือระบบบริหารจัดการพยานหลักฐานดิจิตอลของ AXON ที่ถูกพัฒนาขึ้นมา โดยคำนึงถึงการใช้งานของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉพาะ ทำให้ AXON Evidence มีความสามารถที่ตอบสนองการใช้งานของตำรวจได้เป็นอย่างดี และ AXON Evidence นั้นถูกพัฒนาขึ้นบนระบบคลาวด์ (Cloud) ที่มีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล เช่น Criminal Justice Information Service หรือ CJIS ของ FBI, ISO/IEC 27001, ISO 9001, Federal Risk and Authorization Management Program หรือ FedRAMP ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา จึงมั่นใจได้ว่า AXON Evidence จะสามารถปกป้องข้อมูลที่สำคัญได้เป็นอย่างดี พร้อมข้อมูลห่วงโซ่การคุ้มครองพยานหลักฐานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อจะได้นำข้อมูลไปใช้งานต่อได้ ทั้งนี้ AXON Evidence ยังอนุญาตให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลพยานหลักฐานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานตำรวจอื่น, อัยการ, หรือศาล ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยอีกด้วย โดย AXON Evidence จะทำการแชร์ข้อมูลผ่านช่องทางที่ปลอดภัย มีการเข้ารหัสขั้นสูง และมีการบันทึกการเข้าถึงข้อมูลพยานหลักฐาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ที่มีรับมอบหมายเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลหลักฐานได้

  • Can you give an example of how you use editing or redactions? How is it used?/ ช่วยยกตัวอย่างการใช้งานการปกปิดหรือซ่อนข้อมูลสำคัญบนหลักฐานดิจิตอล ว่าทำไมต้องทำ และทำอย่างไร

ด้วยกฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล ทำให้การทำเอาหลักฐานดิจิตอลไปใช้ จะต้องคำนึงว่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือไม่ ดังนั้นการที่เจ้าหน้าที่จะนำ เอารูปภาพ, คลิปวิดีโอ, หรือเอกสารดิจิตอลไปใช้งาน จะต้องมีการปกปิดหรือซ่อนข้อมูลสำคัญต่างๆเช่น ใบหน้าบุคคล, ป้ายทะเบียนรถ, หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอโทรศัพท์, ชื่อ-ที่อยู่และข้อมูลบางส่วนในเอกสาร ซึ่งขั้นตอนการปกปิดข้อมูลสำคัญเหล่านี้นั้น จำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษและความชำนาญของเจ้าหน้าที่ แต่ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีเครื่องมือให้ใช้งานอยู่หลากหลาย แต่ขั้นตอนการทำงานก็ยังยุ่งยาก ซับซ้อน และใช้เวลานาน ทาง AXON จึงพัฒนาเครื่องมือการตัดต่อ Reaction Studio ขึ้นมาบนระบบ AXON Evidence เพื่ออนุญาตให้เจ้าหน้าที่สามารถทำการตรวจจับข้อมูลสำคัญ เช่น ใบหน้า, ป้ายทะเบียนรถ, หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอโทรศัพท์โดยอัตโนมัติด้วยความช่วยเหลือของระบบ A.I. ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถทำการตัดต่อและปกปิดข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว และที่สำคัญคือการใช้งานที่ง่ายไม่ซับซ้อน ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเรียนรู้ที่จะใช้งานเครื่องมือได้ภายในระยะเวลาอันสั้น

  • How does the digital evidence and TASERs combine data and what is the ecosystem?/ แล้วระบบบริหารจัดหารข้อมูลหลักฐานดิจิตอลเกี่ยวข้องยังไงกับปืนไฟฟ้า TASER? ระบบนิเวศของ AXON คืออะไร?

หลายคนอาจจะไม่รู้ว่า จริงๆแล้วปืนไฟฟ้า TASER นั้นมีการเก็บข้อมูลการใช้งานไว้ในแบตเตอรี่ เช่น หมายเลขเครื่อง, หมายเลขตลับกระสุนที่ใส่, มีการปลดเซฟตี้ตอนไหน, มีการเปิดกระแสไฟเตือน (Arc) ตอนไหน กี่ครั้ง, มีการยิงกระสุนออกไปตอนไหน และถูกเป้าหมายหรือไม่, มีการปล่อยกระแสไฟฟ้าจำนวนเท่าไหร่ กี่ครั้ง แต่ละครั้งใช้ระยะเวลานานแค่ไหน, ฯลฯ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลได้ และด้วยระบบนิเวศของ AXON ที่เชื่อมโยงระบบซอฟต์แวร์,​ ปืนไฟฟ้าและอุปกรณ์เก็บหลักฐานต่างๆ เข้ากับเจ้าหน้าที่และบุคลากร ทำให้ระบบ AXON Evidence, ปืนไฟฟ้า TASER และกล้องติดตามตัวเจ้าหน้าที่ AXON Body 3 สามารถทำงานร่วมกันได้แบบไร้รอยต่อ ยกตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่และพบผู้ร้ายมีอาวุธกำลังเข้าทำร้ายผู้อื่น เจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจนำปืนไฟฟ้า TASER ออก มาใช้ เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการปลดเซฟตี้ ปืนไฟฟ้าจะส่งสัญญาณไปยังกล้องเพื่อทำการถ่ายวิดีโอโดยอัตโนมัติ ซึ่งกล้อง AXON Body 3 นั้นจะมีการอัดบันทึกเหตุการณ์ก่อนหน้าที่จะเริ่มทำการกดบันทึก (Pre-buffering) เพื่อให้คลิปวิดีโอนั้น มีการบันทึกเหตุการณ์ 2 นาทีก่อนหน้าก่อนที่เจ้าหน้าที่จะทำการนำปืนไฟฟ้าออก มาใช้ได้ ทำให้สามารถนำคลิปวิดีโอมาใช้เป็นหลักฐานได้ว่า เพราะเหตุใดเจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องนำปืนไฟฟ้า TASER ขึ้นมาใช้ แล้วต่อจากนั้นกล้อง AXON Body 3 จะส่งสัญญาณเตือนกลับไปยังศูนย์ควบคุมว่าได้มีการใช้งานปืนไฟฟ้าเกิดขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมสามารถที่จะตรวจสอบตำแหน่งที่เกิดเหตุได้จากสัญญาณ GPS ที่ติดตั้งอยู่ในกล้องว่าเกิดเหตุตรงไหน และสามารถเรียกดูสถานการณ์ในที่เกิดขึ้นแบบรีลไทม์ผ่านการถ่ายทอดสดจากกล้องผ่านระบบ 4G ได้ผ่านการทำงานของ AXON Respond บนระบบ AXON Evidence และเมื่อเจ้าหน้าที่กลับมายังสถานี ข้อมูลการใช้ปืนไฟฟ้าและคลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่อยู่ในกล้อง จะถูกนำเข้าไปเก็บไว้ในระบบ AXON Evidence เพื่อใช้งานต่อไป

จากเหตุการณ์ตัวอย่าง จะเห็นว่าระบบนิเวศของ AXON ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยในการปกป้องรักษาชีวิตและความปลอดภัยของประชาชน,​ ผู้ร้าย, และเจ้าหน้าที่ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยส่งสัญญาณเตือนไปยังผู้ร่วมงานและศูนย์บัญชาการแบบอัตโนมัติ และมีการเก็บข้อมูลพยานหลักฐาน เผื่อใช้ในกรณีที่มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นบนชั้นศาลได้อีกด้วย

 

  • how hard is it to get the existing data into a dem system? / การย้ายไปใช้งานระบบบริหารจัดการแบบดิจิตอลนั้นยุ่งยากขนาดไหน

การโอนย้ายจากระบบเก่าไปยังระบบจัดเก็บหลักฐานแบบดิจิตอลนั้น สามารถทำได้ ส่วนที่จะยากหรือง่าย ขึ้นกับประเภทและจำนวนของพยานหลักฐานที่จะทำการย้ายเข้าระบบดิจิตอล โดยปกติการเปลี่ยนย้ายข้อมูลนั้น ไม่ได้ยุ่งยากหรือซับซ้อน แต่การเปลี่ยนข้อมูลจากทางกายภาพไปเป็นแบบดิจิตอลนั้น อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควร แต่ถ้าข้อมูลที่โอนย้ายมานั้นอยู่ในรูปแบบดิจิตอลอยู่แล้ว ก็จะช่วยให้การโอนย้ายสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น แต่ที่สำคัญมากกว่านั้น คือเรื่องการจัดตั้งนโยบายการใช้งานระบบ ไม่ว่าจะเป็น ประเภทของพยานหลักฐาน, ระยะเวลาการจัดเก็บ, ประเภทผู้ใช้งานและสิทธิการใช้งาน, การเข้าถึงระบบ นอกไปจากนั้นจะต้องพิจารณาในเรื่องของการติดตั้งระบบ ว่าจะใช้ระบบแบบไหน (คลาวด์หรือติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ของตนเอง), ขนาดของฐานข้อมูลและการขยายในอนาคต, การรักษาความปลอดภัย, การดูแลรักษา, ฯลฯ

 

จะเห็นว่าระบบบริหารจัดการฯที่ดี ควรจะมีความยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานให้เหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน และนั่นคือหน้าที่ของผม และทีมงานของ AXON ในการช่วยให้คำแนะนำ และปรึกษากับหน่วยงานที่ต้องการใช้งานระบบ AXON Evidence ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นที่สุด

  • what are your perspectives for the future of dems technology?/ โดยส่วนตัวมึความเห็นอย่างไรอนาคตของเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการข้อมูลพยานหลักฐานดิจิตอล

อย่างที่ได้กล่าวไว้ ในปัจจุบันข้อมูลพยานหลักฐานในรูปแบบดิจิตอล มีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นเราคงจะเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลพยานหลักฐานดิจิตอลเป็นหลัก และด้วยขนาดของข้อมูลพยานหลักฐานที่มีขนาดใหญ่ขึ้นตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี (เช่น กล้องมือถือจาก 1.2 ล้านพิกเซลเมื่อ 10 ปีที่แล้ว เป็น 200 ล้านพิกเซลในปัจจุบัน) ทำให้เราต้องมองไปถึงความสามารถในการขยายขนาดของฐานข้อมูลที่ต้องเก็บ, ขนาดของอุปกรณ์ที่ติดตั้ง, การใช้พลังงานไฟฟ้า, การดูแลรักษา รวมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยจากภัยคุกคามต่างๆ ทั้งภัยทางกายภาพและภัยทางไซเบอร์ ทำให้ทางเลือกในการใช้งานในรูปแบบคลาวด์นั้น เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับระบบในอนาคต

และในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว การใช้งานระบบบริหารจัดการฯแบบดิจิตอลจะช่วยให้เราสามารถนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว เช่นการตรวจจับพื้นที่ผ่าน GPS, การถ่ายทอดสดผ่าน 4G/5G, การบังคับหุ่นยนต์หรือโดรนจากระยะไกล, การตรวจจับใบหน้าผู้ต้องสงสัยแบบอัตโนมัติ, และอื่นๆอีกมากมายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

RELATED ARTICLES