ตำรวจทางหลวงโคราชจัดกิจกรรม “ปันรัก ปันสุข ปันน้ำใจ” เพื่อน้อง

ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา (กลางดง) หน่วยบริการปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้ พ.ต.ท.จิระพันธ์ มณีรัตน์ สารวัตรตำรวจทางหลวงนครราชสีมา ร่วมกับจิตอาสา 904 ตำรวจทางหลวงนครราชสีมา ชมรมฮักเขาใหญ่ และกลุ่มจิตอาสาเพื่อสังคมชุมชนจัดกิจกรรมจิตอาสา “ ปันรัก ปันสุข ปันน้ำใจ “ เพื่อเด็กพิเศษ พิการซ้ำซ้อน มอบอุปกรณ์การเรียนรู้ อุปกรณ์ของใช้ที่จำเป็น เพื่อสนับสนุนการดูแลเด็กๆ รวมถึงมอบขนม นม พร้อมทำกิจกรรมวาดภาพระบายสีกับน้องๆ และกิจกรรมเข้าจังหวะ เพื่อเสริมทักษะการรับรู้

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่า  ปกติแล้วเด็กความซ้ำซ้อนเหล่านี้มักก่อให้เกิดปัญหาในการเรียนรู้ เนื่องจากเด็กไม่สามารถเข้ารับการศึกษาพิเศษที่เหมาะสมต่อความบกพร่องทางใดทางหนึ่งเพียงอย่างเดียวได้ เด็กพิการซ้อนมักมีปัญหาความผิดปกติที่หลากหลาย ได้แก่ การพูด การเคลื่อนไหวร่างกาย การเรียนรู้ การมองเห็น การได้ยิน ความบกพร่องทางสติปัญญา เป็นต้น นอกจากนี้ เด็กยังอาจมีภาวะสูญเสียการรับรู้ทางประสาทสัมผัส รวมทั้งมีปัญหาด้านพฤติกรรมและสังคม ทำให้จัดทำกิจกรรมจิตอาสาปันรัก ปันสุข ปันน้ำใจ เพื่อเด็กพิเศษ เปิดโอกาสทางสังคมให้น้อง ๆ

 

สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา (กลางดง) หน่วยบริการปากช่อง จะเด็กที่มีความบกพร่องร่วมกันมากกว่า 1 ลักษณะที่เกิดขึ้นต่อบุคคล อาทิเช่น บกพร่องทางสติปัญญาร่วมกับตาบอด หรือบกพร่องทางสติปัญญาร่วมกับความผิดปกติของกระดูกและกล้ามเนื้อ

RELATED ARTICLES