โรงพยาบาลตำรวจจัดกิจกรรม “รักพ่อ” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2560

มีกลุ่มงานแพทย์ต่าง ๆ 20 กลุ่มทำขึ้นเพื่อรำลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ตามนโยบายของ พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ เชิญชวนผู้ที่สนใจชวนพ่อมาร่วมงานในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ อาคารอำนวยการชั้น 1 โรงพยาบาลตำรวจ

รับฟังเสวนา “กระดูกแข็งแรง ครอบครัวแข็งแรง” และพูดคุยกับคนไข้กระดูกหักจากกระดูกพรุน มี พล.ต.ต.ธนา ธุระเจน รองแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ และพ.ต.ท.ธนวัฒน์ อำพันทรัพย์ นายแพทย์กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ ดำเนินรายการ

คุณลูกพาคุณพ่อและคุณแม่ตรวจประเมินความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนด้วยโปรแกรม FRAX และอัลตราซาวด์ฟรี ส่วนผู้ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไปสามารถตรวจวัดมวลกระดูกได้ที่ลานกิจกรรมอาคารอำนวยการชั้น 1 โรงพยาบาลตำรวจ

กลุ่มงานพยาบาลจัดสันทนาการ “พยาบาลรักพ่อ” มีกิจกรรมคัดครองสุขภาพ ประเมินสมรรถภาพปอด ประเมินอายุร่างกาย หน้าห้องตรวจโรคอายุรกรรม

กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรมจัดกิจกรรม “พ่อนั้น สำคัญไฉน” บทบาทของพ่อต่อลูกน้อยในครรภ์ เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “การสานสัมพันธ์ระหว่างคุณพ่อกับลูกน้อยในครรภ์” ณ ห้องโถง ห้องตรวจสูตินรีเวชกรรมชั้น 1

ขณะที่กลุ่มงานศัลยกรรมร่วมกับกลุ่มงานพยาธิวิทยา เชิญประชาชนผู้สนใจเพศชายอายุ 60 ปีขึ้นไป ตรวจสุขภาพและคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากเพื่อคุณพ่อ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๆ ณ ห้องตรวจโรคศัลยกรรม อาคารอำนวยการ ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.

นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับคุณพ่อ ตั้งแต่อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบฝัน (จำกัดจำนวน 150 รายที่มาก่อน) คัดกรองโรคต้อหิน ตรวจคลื่นหัวใจ ตรวจการได้ยิน และฝังเข็ม

ทั้งหมดเกิดขึ้นจาก “รักนี้เพื่อพ่อ”

รักพ่อเริ่มจากรักสุขภาพของพ่อ ดูแลสุขภาพพ่อให้แข็งแรง แสดงออกซึ่งความรักความห่วงใย

แพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลตำรวจพร้อมมอบให้แก่พ่อทุกคน