กมธ.กฎหมายการยุติธรรมและการตำรวจร่วมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ที่ห้องประชุมศรียานนท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา ร่วมกั สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในประเด็น “การแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่”
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยปฏิบัติ มี นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปประเทศด้านการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ กล่าวรายงานการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จากนั้น พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในเรื่องการรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ มอบหมาย ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในเรื่อง การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ ก่อนที่ พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรม และการตำรวจอภิปราย และมีการแสดงความคิดเห็น ซักถาม ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม  มี คุณพอฤทัย บุณยะจินดา นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา เป็นผู้ดำเนินรายการ

RELATED ARTICLES