ที่วัดกาสา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธานรดน้ำศพ ด.ต.เรืองฤทธิ์ ธุวะคำ  ด.ต.พิชยพล จันทร์ต๊ะ และด.ต.จงกล ศรีกันทะ ทั้งสามนายตำแหน่งผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรแม่จัน จังหวัดเชียงราย ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ โดยมี พ.ต.อ.สันติ กองสมัคร รักษาราชการผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรา นายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแม่จัน พ.ต.อ.ทรรศ์ธนสรณ์ จุฑารัตน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่จัน และผู้บังคับบัญชา ตลอดจนเพื่อนข้าราชการตำรวจร่วมพิธีรดน้ำอาลัยต่อการสูญเสียครั้งสำคัญ

ทั้งนี้ พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 มอบเงินช่วยเหลือเป็นสวัสดิการของตำรวจภูธรภาค 5 ประกอบด้วย เงินกองทุนสวัสดิการตำรวจภูธรภาค 5 จำนวน 20,000 บาท และเงินทุนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  3,000 บาท ไว้เป็นเบื้องต้นให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิต และประสานสวัสดิการต่างๆ ที่แต่ละนายพึ่งได้รับเพิ่มเติม มีเงินช่วยเหลือจากตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย   120,000 บาท เงินช่วยพิเศษ 3 เดือนสุดท้าย บำเหน็จตกทอด เงินช่วยเหลือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกอบด้วย เงินกองทุนสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 200,000 บาท สมาคมแม่บ้านตำรวจ  10,000 บาท เงินช่วยเหลือจากกองทุนมูลนิธิต่างๆ อาทิ เงินกองทุนมูลนิธิบุณยะจินดาเพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัว   20,000 บาท สมาคมตำรวจ  10,000 บาท เงินกรมคุ้มครองสิทธิ 100,000 บาท เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย เงินช่วยศพ (ตามอายุการเป็นสมาชิก) จำนวน 60,000 บาท  เงินสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติสมทบ  250,000 บาท เงินสวัสดิการรวมใจ  1,930,000 บาท ค่าสินไหมจากบริษัทประกันภัยของรถยนต์คันเกิดเหตุ ประมาณรายละ 2.2 ล้านบาท

สรุปรวมเงินช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์เบื้องต้นที่ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่แต่ละนายพึ่งจะได้รับตามสิทธิ  มี ด.ต.เรืองฤทธิ์ ธุวะคำ จำนวน 4,916,868 บาท ด.ต.จงกล ศรีกันทะ จำนวน 5,596,908 บาท ด.ต.พิชยพล จันทร์ต๊ะ จำนวน 4,982,698 บาท ในส่วนของบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ ตำรวจภูธรภาค 5 จะเสนอขอบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษให้ข้าราชการตำรวจทั้งสามนายที่เสียชีวิตจากการปฎิบัติหน้าที่ เสนอขอเลื่อนเงินเดือน 3 ขั้น และขอเลื่อนยศ 3 ชั้นยศ จาก ด.ต. เป็น ร.ต.อ. ตอบแทนคุณงามความดีที่ทั้งสามนายได้ปฎิบัติหน้าที่ตำรวจในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่