“ตำรวจมีแง่มุมที่ให้ได้ศึกษาหลากหลายจากการลงไปสัมผัสประชาชน”

มะปรางรุ่งทิวา นาสมฝัน ประชาสัมพันธ์สาวร้านอาหาร

ตำรวจมีแง่มุมที่ให้ได้ศึกษาหลากหลายจากการลงไปสัมผัสประชาชน บางครั้งต้องใช้ความอดทนอดกลั้นในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ใช่ใช้อารมณ์ข่มเหง อวดแบ่งวางตัวเป็นเจ้านาย ควรต้องทำตัวเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ดูแลความสงบเรียบร้อยแก่บ้านเมือง ปัดเป่าบรรเทาทุกข์ชาวบ้านอย่างที่คาดหวังไว้ให้ดีที่สุดมากกว่า

RELATED ARTICLES