ผกก.สน.ดินแดงมอบชุดซาฟารีให้ลูกน้องฝ่ายสืบสวน

พ.ต.อ.นราวุฒิ รักษาวงศ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลดินแดง มอบชุดซาฟารีจำนวน 20 ชุด ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลดินแดง เพื่อที่จะใช้ในภารกิจถวายความปลอดภัย และงานกิจการต่าง ๆ เป็นขวัญกำลังใจการทำงานในการปฏิหน้าที่ และให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแนวทางเดียวกัน

RELATED ARTICLES