พ่อของฉัน

 

ประสบความสำเร็จจากการจัดแคมเปญเชิญชวนบุตรหลานข้าราชการตำรวจร่วมส่งผลงานการแต่งกลอน “ความภาคภูมิใจในครอบครัวตำรวจ” เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2566

ตามแนวนโยบาย คุณนิภาพรรณ สุขวิมล นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจที่ขับเคลื่อนสมาคมแม่บ้านตำรวจด้วยด้วยมุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อธำรงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และดำเนินกิจกรรมเพื่อยกระดับ “คุณภาพชีวิต”

มุ่งหวังสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจ และครอบครัว รวมถึงสนับสนุนภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นการสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพให้ครอบครัวตำรวจ

เที่ยวนี้ สมาคมแม่บ้านตำรวจร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เชิญชวนบุตรหลานข้าราชการตำรวจประกวดแต่งเรียงความในหัวข้อ “พ่อของฉัน” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566

ส่งเสริมความรักความผูกพันในครอบครัว

อีกทั้งเพื่อเป็นการเทิดทูน “พระคุณของพ่อ” และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม

สมาคมแม่บ้านตำรวจถึงจัดกิจกรรมประกวดแต่งเรียงความ “พ่อของฉัน” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566  ส่งเสริมความรักความผูกพันในครอบครัว สร้างขวัญกำลังใจให้ข้าราชการตำรวจ และครอบครัวอย่างต่อเนื่อง

การประกวดครั้งนี้ ขอเชิญบุตรหลานข้าราชการตำรวจที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี ร่วมส่งผลงานการแต่งเรียงความเพื่อชิงรางวัล

ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ จำนวน 10,000 บาท 1 รางวัล   รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 7,000 บาท 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 5,000 บาท 2 รางวัล  รางวัลชมเชย จำนวน 1,500 บาท 2 รางวัล

รางวัลชนะเลิศของแต่ละกองบัญชาการจะนำไปเผยแพร่ใน “แอปพลิเคชันแทนใจ” 

ผู้สนใจร่วมโครงการสามารถส่งผลงานทาง e-mail : [email protected] ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์สมาคมแม่บ้านตำรวจ policewives.police.go.th

RELATED ARTICLES