นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจเตรียมจัดกิจกรรมแสดงสินค้า 4 ภาค

ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 คุณนิภาพรรณ สุขวิมล นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมด้วย คณะทำงานสมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมสินค้าผลิตภัณฑ์ One Province One Product (OPOP) “1 จังหวัด 1 ผลิตภัณฑ์” มี พล.ต.ท.สรายุทธ สงวนโภคัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4  คุณสุธาสินี สงวนโภคัย ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 4  รวมถึงประธานแม่บ้านตำรวจจังหวัด ข้าราชการตำรวจ และคณะแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 4  ต้อนรับ สำหรับโครงการ One Province One Product (OPOP) “1 จังหวัด 1 ผลิตภัณฑ์” ได้ริเริ่มดำเนินการ มาตั้งแต่ปี 2565 และเป็นโครงการต่อเนื่องในแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจและครอบครัว ตามนโยบายของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ประจำปี 2567 และเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สนับสนุน นโยบายด้านการจัดสวัสดิการให้ครอบครัวตำรวจของ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับแม่บ้านตำรวจเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า สนับสนุนการพัฒนาสินค้าทุกประเภทของครอบครัวตำรวจให้มีคุณภาพเพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย ทำให้ครอบครัวตำรวจมีรายได้เพิ่มมากขึ้นถือเป็นนโยบายหนึ่งของสมาคมแม่บ้านตำรวจในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัวได้ที่ดำเนินกิจกรรมครอบคลุมทุกกองบัญชาการ

ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 4 มีผลิตภัณฑ์ OPOP จากฝีมือของแม่บ้านตำรวจจากทุกจังหวัดของชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 4 ที่น่าสนใจหลากหลายอย่าง อาทิ ผ้าแพรวา ราชินีแห่งผ้าไหม ผ้ามันปลา ผ้าเอกลักษณ์จากอำเภอร่องคำ และตุ๊กตาไดโนเสาร์ผ้าขาวม้าของแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์   สบู่แก่นไหม ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าจากผ้าไหมมัดหมี่ชนบทจากแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ผลิตภัณฑ์ผ้าปักลาย กระเป๋าปักลาย ผ้าย้อมครามจากแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม ผ้าผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า ทำเป็นกระติ๊บข้าวเหนียว ตระกร้า ผลิตภัณฑ์กระเป๋ายางพาราจากแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ , ผ้าฝ้ายกระหลุง อำเภอหนองสูง อำเภอคำชะอี กระเป๋าสานพลาสติก จากแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร  ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวไม้นำมาทำเป็นพวงมาลัย ผ้าปักเขียนมือจากแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม  ที่รองแก้ว รองจาน หมอนอิง ผ้าฝ้ายปักมือ ขนมโรตีกราบจากแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด  ผลิตภัณฑ์กระเป๋าสาน กล้วยหอมส้มฉาบจากชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดเลย  ผ้าฝ้ายย้อมคราม กระเป๋าสานถักจากชมรมแม่บ้านจังหวัดสกลนคร ผลิตภัณฑ์จากผ้ามาทำเป็นโบว์ติดผมผ้าฝ้ายจากชมรมแม่บ้านจังหวัดหนองคาย  ผ้าอีโค่พริ้นต์ ผ้าพิมพ์ใบไม้จากชมรมแม่บ้านตำรวจจังหวัดหนองบัวลำภู  ผ้าไหมลูกแก้ว ผ้าหมี่ขิต ผ้าโน่นกรอก กระเป๋าผ้าฝ้ายเข็นมือปักลายดอกไม้จากชมรมแม่บ้านตำรวจจังหวัดอุดรธานี และผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติจากใบอ้อยจากชมรมแม่บ้านกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 4

คุณนิภาพรรณ สุขวิมล นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจได้รับฟังปัญหาและให้คำแนะเพื่อการพัฒนา อาทิ การจัด “โครงการพี่สอนน้อง”เพื่อให้แม่บ้านที่มีทักษะในการปักผ้าได้มาถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิคการปักผ้าและการเชิญดีไซเนอร์ชื่อดังมาร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์ และต่อยอดผลิตภัณฑ์ OPOP ทั้งนี้ สมาคมแม่บ้านตำรวจมีกำหนดจัดกิจกรรมงาน Side by Side แสดงสินค้า 4 ภาค ระหว่างวันที่ 20 – 24 มีนาคม 2567 ที่ศูนย์การค้า Emquartier กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการพัฒนา ส่งเสริม เพิ่มช่องทางตลาด และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ของข้าราชการตำรวจและครอบครัว เป็นช่องทางในการคัดเลือกสินค้า OPOP ของแต่ละกองบัญชาการไปจัดแสดง

 

RELATED ARTICLES