พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ เป็นผู้แทนหลวงปู่ทุย มอบรถยนต์พยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อส่งต่อโรงพยาบาลตำรวจ สำหรับดูแลพี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 30 พ.ย.66 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานรับมอบรถยนต์พยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง มาตรฐานความปลอดภัย 10G โดยมี พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตัวแทนหลวงปูปรีดา หรือหลวงปู่ทุย ฉันทกโร พล.ต.ท.โสภณรัตน์ สิงหจารุ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พล.ต.ท.ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมพิธีทั้งนี้ หลวงปู่ปรีดา หรือหลวงปู่ทุย ฉันทกโร วัดป่าดานวิเวก อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้แทนหลวงปู่ปรีดา หรือ หลวงปู่ทุย ฉันทกโร มอบพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง มาตรฐานความปลอดภัย 10G จำนวน 4 คัน รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 9,040,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยแบ่งมอบให้หน่วยต่างๆ ในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจ ได้แก่ กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 2 คัน , โรงพยาบาลดารารัศมี จำนวน 1 คัน และโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลพี่น้องประชาชนต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ กล่าวว่า ในนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอกราบนมัสการหลวงปู่ ด้วยความเคารพ และขอขอบคุณ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่เป็นผู้กราบนมัสการเรียนหลวงปู่ปรีดา ว่าโรงพยาบาลตำรวจยังขาดแคลน และมีความต้องการรถยนต์พยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง จึงทำให้พระเดชพระคุณหลวงปู่ พร้อมด้วยคณะ ศิษยานุศิษย์ มีเมตตาบริจาครถยนต์พยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง ตลอดจนขอขอบคุณคณะศรัทธาสามัคคี มา ณ โอกาสนี้

 

RELATED ARTICLES