ตำรวจหารือร่วม ปปง. วางแนวทางการบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ

จากกรณีที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดให้การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติ และเป็นนโยบายสำคัญที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องจากส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง และสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมบูรณาการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามที่เคยมีการนำเสนอไปแล้วนั้น 

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.66 พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวอาชญากรรมทางเศรษฐิจ ในฐานะคณะทำงาน/เลขานุการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปน. ตร.) พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ที่เกี่ยวกับหนี้นอกระบบ ร่วมกับตัวแทนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า สำหรับการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อหารือแนวทางในการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

RELATED ARTICLES