ไร้แรงเสียดทาน

 

ต้องยอมรับอำนาจของ ผู้บัญชาการ ที่จะจัดสรรสำรับกองทัพระดับ รองผู้บังคับการ-สารวัตร ในวาระการแต่งตั้งโยกย้ายประจำปี 2566 หลายคนไม่ได้เต็มไม้เต็มมือ

เมื่อถูกอำนาจนอกรั้วส่ง “ตั๋วฝาก” เข้ามาแทรกแซงกดดันการบริหารชนิดกลืนไม่เข้าคายไม่ออก

เสมือนเทศกาลเสียผู้เป็นนาย เสียเพื่อน เสียพี่ เสียน้อง และเสียผู้ใต้บังคับบัญชา

นำไปสู่การ “เสียขวัญกำลังใจ” สำหรับคนทำงานแต่ “ไร้เส้นสาย”

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางน่าจะเป็น กองทัพเดียว ที่ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้สิทธิเต็มในการคัดขุมกำลังติดอาร์มไปขับเคลื่อนหน่วยให้แข็งแกร่งแบบ “ไม่มีแรงเสียดทาน”

เจ้าตัวพิจารณาหยิบเอาคนทำงานตอบแทนความเหนื่อยยากมาตลอดทั้งปีให้ไปอยู่ในที่เหมาะสมตามความถนัดของแต่ละบุคคล

แม้จะมีเพื่อนนักเรียนนายร้อยตำรวจร่วมรุ่น 50 อยู่เกือบล้นหน่วย แต่เขาไม่เลือกเอาเพื่อนเป็น “ตัวตั้ง” แต่ “ตัดเกรด” ให้นายตำรวจรุ่นน้องเจริญก้าวหน้าบนเส้นทางผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ตามความรู้ความสามารถที่มีแสงสว่างอยู่ในตัวเอง

กองบังคับการปราบปราม จับ พ.ต.อ.วิระชาญ ขุนไชยแก้ว รองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 52 คืนอาร์มเก่าเป็นรองผู้บังคับการปราบปราม ดัน พ.ต.อ.เผด็จ งามละม่อม ผู้กำกับการ 1 กองบังคับการปราบปราม นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 55 ขึ้นรองผู้บังคับการปราบปราม เช่นเดียวกับ พ.ต.อ.ปทักข์ ขวัญนา ผู้กำกับการ 5 กองบังคับการปราบปราม นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 55 พร้อมกับปล่อย พ.ต.อ.วิจักขณ์ ตารมย์ รองผู้บังคับการปราบปราม นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 50 ข้ามไปเป็นรองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางทางเศรษฐกิจ

โยก พ.ต.อ.มนูญ แก้วก่ำ ผู้กำกับการ 1 กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 58 เป็นผู้กำกับการ 1 กองบังคับการปราบปราม สลับ พ.ต.อ.วิวัฒน์ จิตโสภากุล ผู้กำกับการ 3 กองบังคับการปราบปราม นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 57 เป็นผู้กำกับการ 2 กองบังคับการปราบปราม แทน พ.ต.อ.ศราวุธ จันต๊ะวงศ์ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 59 ที่ไปเป็นผู้กำกับการ 3 กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ และเปิดทางให้ พ.ต.ท.สุริยศักดิ์ จิราวัสน์ รองผู้กำกับการ 3 กองบังคับการปราบปราม นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 60 ขึ้นผู้กำกับการ 3 กองบังคับการปราบปราม พ.ต.อ.ภัทราวุธ อ่อนช่วย ผู้กำกับการ 5 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 56 เป็นผู้กำกับการ 5 กองบังคับการปราบปราม

ตำแหน่งอื่นที่น่าสนใจ อาทิ พ.ต.อ.ทนงศักดิ์ ปันไชย ผู้กำกับการ 1 กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 55 ขึ้นรองผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษ ตามสเปกเก่าที่ตัวเองมีอยู่ พ.ต.อ.เนติ วงษ์กุหลาบ ผู้กำกับการ 2 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 55 ขึ้นรองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ต.อ.วัชรพันธ์ ศิริพากษ์ ผู้กำกับการ 1  กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 50 ขึ้นรองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เปิดหัวให้ พ.ต.ท.ภานุภัทร์ กิตติพันธ์ รองผู้กำกับการ 1  กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 60 นั่งสานงานเดิมในตำแหน่งผู้กำกับการ 1  กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ขณะที่ กองบังคับการตำรวจทางหลวง สลับสับเปลี่ยนเพื่อกู้ภาพลักษณ์คืนกันไม่น้อย มี พ.ต.อ.แมน เม่นแย้ม รองผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 51 กลับถิ่นเก่าเป็นรองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง พ.ต.อ.พิชญ์รุจ กุลวิมลประทีป ผู้กำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 52 ขึ้นรองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง วางตัว พ.ต.อ.ภคพล สุชล ผู้กำกับการกลุ่มงานถวายความปลอดภัย กองบังคับการตำรวจทางหลวง นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 59 เป็นผู้กำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวง แทน พ.ต.อ.วชิรา ยาวไทยสงค์ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 55 ที่ล่วงลับ พ.ต.อ.สุรศักดิ์ สิทธิใหญ่ ประจำ สบ4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 56 เป็นผู้กำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง

พ.ต.อ.ศตวรรษ บุญมี ผู้กำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 53 ไปเป็นผู้กำกับการ 4 กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ แล้วให้ พ.ต.อ.เอกนิรุจฒิ์ วันสิริภักดิ์ ผู้กำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 53 เป็นผู้กำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง  พ.ต.อ.อภิชาติ เรนชนะ ผู้กำกับการ 4  กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 56 เป็นผู้กำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง แทน พ.ต.ท.ศษณรรฐ รัตนเศวตรวงศ์ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 59 ที่ขยับเป็นผู้กำกับการ 11 กองบังคับการตำรวจน้ำ

พ.ต.ท.นิโรตม์ ยุวบูรณ์ รองผู้กำกับการ 6 กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 62 เป็นรองผู้กำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวง พ.ต.ท.กฤตย์ ธีรเวศย์สุวรรณ สารวัตรกองกำกับการ 5 กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 65 กลับถิ่นเก่าขึ้นรองผู้กำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวง แทน พ.ต.ท.วศิน พันปี นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 64 ที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บในงานปาร์ตี้เลือดบ้านกำนันดังต้องย้ายเป็นรองผู้กำกับการ 4 กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ พร้อมให้ พ.ต.ต.กล้า สมบัติพิบูลย์ สารวัตรกองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 68 นั่งเก้าอี้สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวงเต็มตัว

แม่ทัพสอบสวนกลางเลือกตอบแทนหยาดเหงื่อและแรงกายไม่ต้องวิ่งเต้นใช้เส้นสายแลกเก้าอี้ตำแหน่งติดอาร์ม

RELATED ARTICLES