รอง ผบช.ตชด.รับมอบของบริจาคจากมูลนิธิโรงเรียนบางกอกพัฒนา

ที่ห้องฤทธิฦาชัย ชั้น1 อาคารจุลละพราหมณ์ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พล.ต.ท.ยงเกียรติ มนปราณีต ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน มอบหมายให้ พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นตัวแทนหน่วยรับมอบโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 25เครื่อง เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ 302 เครื่องและของใช้อื่นๆ จากมูลนิธิโรงเรียนบางกอกพัฒนาเพื่อกิจการสาธารณะประโยชน์ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน นำโดย คุณกุลวดี ศิริภัทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิโรงเรียนบางกอกพัฒนา และคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง 1สถาบันพัฒนาบริหารศาสาตร์เป็นผู้มอบ  มี พ.ต.อ.บรรลือศักดิ์ แสงสว่าง รองผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และ พ.ต.อ.หญิง ณัชชา เขมะสิงคิ ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ 7 กองบังคับการอำนวยการตำรวจตระเวนชายแดนร่วมพิธี

 

RELATED ARTICLES