“หมิว” มนต์วลี วีระกุลภูวพัฒน์ ดาวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปี 2553

“ตำรวจเป็นอาชีพที่มีเกียรติ เพราะได้ชื่อว่า เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ คำพูดนี้ก็เเสดงให้เห็นเเล้วว่า ตำรวจมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม เป็นที่พึ่งพาของประชาชนในเวลาที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดต่อกฎหมายทั้งทางร่างกาย เเละทางทรัพย์สิน ในเมื่อตำรวจเป็นผู้ดูเเลรักษาความสงบ เเละเป็นผู้ปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย ดังนั้น ตำรวจเองย่อมต้องรักษา เเละปฏิบัติตามกฎหมายด้วย คือ มีจรรยาบรรรณในการประกอบอาชีพตนเองให้สมกับที่เป็นข้าราชการ และให้สมกับที่ประชาชนได้ไว้ใจให้ตำรวจเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ หากตำรวจทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยใจ ยึดมั่นในจรรยาบรรณของอาชีพ ประชาชนก็จะเคารพบทบาทของตำรวจมากขึ้น และนั่นยิ่งทำให้ตำรวจมีความภูมิใจกับอาชีพของตัวเองที่ได้ชื่อว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์”