เสียสละ อดทน ดำรงตนอย่างมีเกียรติ

ผู้กองแจน-ร.ต.อ.หญิง อทัยวัฒน์...

ผู้หญิงน้อยคนจะได้เป็น ถือเป็นเรื่องท้าทาย

สารวัตรกี้-พ.ต.ต.หญิง ปาริฉัตร...

ผลักดันภาพลักษณ์ของกองปราบปรามให้เป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชน

หมวดบุ๋ม -ร.ต.ท.หญิง กนกวรรณ รามด้วง รองสารวัตร (สอบสวน)...

“งานทุกงานที่ได้ทำนั้น คือ โอกาส”

  สารวัตรอ๊อบ-พ.ต.ต.หญิง พัชรี ศรีเผือก สารวัตรกองกำกับการ 2 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 รับผิดชอบงานขออยู่ต่อ ประเภทคนเดินทางผ่านและยกเว้นการตรวจลงตรา...

ดูบุคลิกรักสวยรักงาม แต่ชอบงานแนวบู๊แบบผู้ชาย

ผู้กองปุ้มปุ้ย-ร.ต.อ.หญิง กนกลักษณ์ สามชื่นฉ่ำ รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์...

“ทุ่มเททำทุกอย่าง เพื่อเดินไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้”

ผู้กองออย-ร.ต.อ.หญิง อรพรรณ  อินทรประชา  รองสารวัตรกลุ่มงานการข่าว...

 “ทำทุกอย่างทำให้เต็มที่ ทำให้ดีที่สุด”

ผู้กำกับตุ้ย-พ.ต.อ.หญิง แจ่มศรี สุรัสสนันท์ สาวชาวจังหวัดลำปาง...