“ตำรวจไทยไม่ทอดทิ้งประชาชนอย่างที่เราเคยได้ยินกันมา”

“เก๋” ชลิตา  จันเจียวใช้ บัณฑิตสาวโครงการ...

“ตำรวจ คือ อาชีพที่เสียสละและมีเกียรติ”

"ไอซ์" วิภาวี พรรณภักดี บัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ...

“ส่วนตัวชอบตำรวจยิ้มแย้มแจ่มใส มีอัธยาศัยไมตรีดี”

“อร”อรอนงค์ ดำรงค์ธวัช บัณฑิตมหาวิทยาลัยวงชวลิตกุล คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร ...

“ตำรวจที่ดี คือ ต้องไม่เอาเปรียบประชาชน”

“ฟ้า”รุ่งนภา แสงศรีจันทร์ ศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่...

“อยากให้ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ให้สมความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์”

“ไอวี่” กนกวรรณ พงษ์จินดา บัณฑิตสาววิทยาลัยนาฏศิลป์ ...

“หนูอยากเห็นตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง”

“ส้มซ่า”สุชาดา นาคสกุล บัณฑิตคณะบริหารการโรงแรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ...

ตำรวจในอุดมคติของใบเตย อยากให้ทำเพื่อประชาชน”

“ใบเตย”จริยา จับจั่น  บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เอกภาษาธุรกิจ ...

“ตำรวจในอุดมคติของนิดอยากให้ดำรงความยุติธรรม”

“นิด”พภัสสรณ์ แก้วทอง บัณฑิตคณะธุรกิจการเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ...

“เบนอยากเห็นความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่สมบูรณ์แบบ”

“เบน”รัตน์นรี สีหราชนิเวศน์ นักแสดง ศิลปินนักร้องสาวดาวรุ่งหัวใจลูกทุ่ง ...

เรื่องฮอตยอดนิยม
เรื่องฮอตยอดนิยม