“อยากเห็นตำรวจทุกคนสุภาพ ซื่อสัตย์ ให้เกียรติประชาชน”

“มีนนี่” อิศราวดี วงษ์สิงห์  นางแบบอิสระ “ตำรวจในอุดมคติของมีนนี่หรือคะ อยากเห็นตำรวจทุกคนสุภาพ ซื่อสัตย์ ให้เกียรติประชาชน...

“ตำรวจในอุดมคติของเฟิร์น ต้องเป็นตำรวจที่ทำงานซื่อสัตย์”

  “เฟิร์น”รัชนีกร รัตน์พลแสน นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์...