“ เจี๊ยบชอบตำรวจทุกคนที่เป็นคนดี”

“เจี๊ยบ”ชัญญ์ชนพร ภัทรไชยธนานันท์...

“ภาพพจน์ของตำรวจปรับไม่ยาก”

“ปาน” ปานฤทัย อัมระปาล บัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ...

“อยากให้ตำรวจทำตัวเป็นหูเป็นตาให้ชาวบ้าน”

"พิน”ธนัชชา ชลายนนาวิน...

“มิ้นท์ว่าบางทีต้องแยกให้ออก ไม่ใช่จะมองตำรวจไม่ดีไปหมด”

“มิ้นท์”ณัฐฐาทิพญ์ ลิ้มสุธาทิพย์ นักศึกษาปี...

“ตำรวจ ถือเป็นกลไกสำคัญที่สุดประการหนึ่งในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในสังคม”

“มิลค์” พัชราภรณ์ ซื่อสัตย์  นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ...

เรื่องฮอตยอดนิยม
เรื่องฮอตยอดนิยม