“ฝ้าย”ณรัชวีร์ กลั่นไพรี นักดนตรีวงดุริยางค์ ทหารอากาศ ผู้ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้ายจากการประกวดนางสาวไทยปี 2555

 

“ฝ้ายอยากให้ตำรวจทุกนายรักสถาบัน รักประชาชน ช่วยเหลือดูแลทุกข์สุขชาวบ้านอย่างจริงจัง ไม่ควรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว โดยยึดถือจรรยาบรรณขององค์กรเป็นหลัก เท่านั้นก็น่าที่จะทำให้ประชาชนหันมามองภาพลักษณ์ตำรวจดีขึ้นแล้ว”