ที่ กองบังคับการปราบปราม เช้าวันที่ 1 ตุลาคม 2560 มีการจัดพิธีส่งมอบและรับมอบตำแหน่งผู้บังคับการปราบปราม โดย พล.ต.ต.สุทิน ทรัพย์พ่วง รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง อดีตผู้บังคับการปราบปราม ได้ส่งมอบธงประจำหน่วยให้แก่ พ.ต.อ.ไมตรี ฉิมเฉิด ผู้บังคับการปราบปรามคนใหม่ ก่อนเดินตรวจแถวกองเกียรติยศ มีผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัดเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

ก่อนที่จะมีพิธีการส่งมอบตำแหน่งผู้บังคับการปราบปราม พ.ต.อ.ไมตรี และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของหน่วยยังเข้าสักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ประจำกองปราบปราม อาทิ พระพุทธพิทักษ์ธรรมนำชัย พระพุทธรูปประจำหน่วย ศาลสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และพระภูมิเจ้าที่เพื่อความเป็นสิริมงคล

 

พ.ต.อ.ไมตรี กล่าวว่า นับเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้การกองปราบในครั้งนี้ ถือเป็นเรื่องดีที่ได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ยังกองปราบปรามอีกครั้ง นโยบายการทำงานของตำรวจกองปราบจะยังคงยึดมั่นสานต่อแนวทางเดิมในการช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนต่อไป จะพยายามทำให้ดีที่สุดให้ทัดเทียมกับมาตรฐานเดิมที่ดีอยู่แล้ว โดยจะไม่ให้มาตรฐานการทำงานตกไปกว่าที่ผ่านมา

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจากเพจ : ชมรมนักข่าวกองปราบปราม