พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. เป็นผู้แทน ตร. ต้อนรับคณะนักกีฬาเยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จากชมรมแทนคุณแผ่นดินเพื่อกีฬามวย ภายใต้ชื่อโครงการ ” แม่ไม้มวยไทยสมานใจชาวใต้” เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และส่งเสริมศิลปะมวยไทย ศิลปะประจำชาติของไทยให้กับเยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดยภาคใต้ จำนวน 12 คน จาก 12 โรงเรียนของ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ในการเป็น “ยุวทูต” เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว พร้อมทั้งช่วยให้ห่างไกลยาเสพติด โดยได้เดินทางมาฝึกอบรมที่กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 16-22 ต.ค. 60 ทั้งนี้เพื่อขอเข้าพบผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเยาวชน และเจ้าหน้าที่ โดยคณะดังกล่าวมีจำนวนทั้งสิ้นกว่า 30 คน ณ ห้องรับรอง พรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.