อีกหนึ่งเรื่องราวดีดีของนวัตกรรมกลุ่มงานพยาบาล นำทีมโดยพยาบาลหัวหน้าตึกหอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติชั้น 13 ห้องพิเศษศัลยกรรม โรงพยาบาลตำรวจ โดย ร.ต.อ.หญิง ชัชชญา อารีเอื้อ นำเสนอนวัตกรรมอุปกรณ์รองรับขวดระบายทรวงอก ในผู้ป่วยที่มีภาวะลมรั่วคั่งในเยื่อหุ้มปอดซึ่งการรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้จำเป็นต้องใส่ท่อระบายทรวงอกและเดิมอุปกรณ์รองรับขวดระบายทรวงอก คื อกล่องกระดาษเจาะรู ทำให้ปัญหาที่ต้องเผชิญ คือ ความกลัวต่อสิ่งแปลกปลอมในร่างกาย กลัวต่อการเคลื่อนเลื่อนหลุดของสาย และมีสายระโยงระยางจนผู้ป่วยไม่กล้าเคลื่อนไหว หรือทำกิจกรรมต่างๆ แม้แต่บริหารปอด

ทีมงานพยาบาลเห็นความสำคัญถึงปัญหา ที่ต้องช่วยเหลือเพื่อลดความกลัวและความวิตกกังวลของผู้ป่วย จึงคิดค้นนวัตกรรมที่มีลักษณะช่วยพยุงและมีความมั่นคงระวังไม่ให้มีการแตกของขวด  คือ นวัตกรรม” รถ ICD หรรษาปลอดภัยได้”  มีการทดลองใช้และปรับปรุงจนเกิดนวัตกรรมชิ้นนี้ขึ้นมา

ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากช่างโลหะโรงพยาบาลที่นำโลหะเก่ามาดัดแปลงใช้บางส่วน และหากมีการซื้อวัสดุใหม่มาทำจะตกอยู่ที่เฉลี่ยราคาประมาณ 1,000 บาท/ชิ้นงาน ทำให้ผลการรักษาและความพึงพอใจของผู้ป่วยดีขึ้น ผู้ป่วยกล้าลุกเดินทำกิจกรรมต่างๆได้ กล้าบริหารปอดขณะเคลื่อนไหวอีกด้วย จากผลการประเมินผลการใช้งานผู้ป่วยเกิดความพึงพอใจความปลอดภัยการใช้วัสดุ และความแข็งแรงทนทาน มีความสะดวกในการใช้งานและประโยชน์ที่ได้รับคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์

ความสุขสบายความพึงพอใจและความปลอดภัยของผู้ป่วย คือ สิ่งที่ทีมงานพยาบาลหอผู้ป่วยตึกเฉลิมพระเกียรติชั้น 13 โรงพยาบาลตำรวจให้ความใส่ใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

 

ขอบคุณคณะผู้จัดทำ

ว่าที่ พ.ต.อ หญิง ณัญญา วิกยานนท์

ร.ต.อ.หญิง ชัชชญา อารีเอื้อ

ร.ต.อ.หญิง จินตนา ชนะมาร

ส.ต.ต.หญิง แอมมิกา ระลึก

 

ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจ :  โรงพยาบาลตำรวจ Police General Hospital