ที่อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ โรงพยาบาลตำรวจ คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมด้วย คุณอุชัญญา ปราสาททองโอสถ อุปนายกสมาคม พล.ต.ต.หญิง กรทอง การพานิช กรรมการบริหารสมาคม คุณพิกุลอรุณ พิชิตชัยศิริ เลขานุการสมาคม และคุณอังคณา ปรักกมะกุล เหรัญญิกสมาคม ในนามของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้มอบชุด PPE (Dupont 600 plus) จำนวน 1,500 ชุด / Isolation Gown จำนวน 10,000 ชุด/ หน้ากากอนามัย N95 Respirator Mask จำนวน 10,000 ชิ้น รวมมูลค่า 1,081,500 บาท เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจสู้ภัยโควิด-19 รวมทั้งสนับสนุนอาหารกลางวัน ขนม เครื่องดื่ม จากฝีมือของสมาชิกชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค1  ชมรมแม่บ้านตำรวจนครบาล ชมรมแม่บ้านตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ชมรมแม่บ้านตำรวจท่องเที่ยว สมาชิกครอบครัวตำรวจที่โพสต์ขายใน police market place เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนการพัฒนาอาชีพของครอบครัวตำรวจอีกทางหนึ่ง  มี พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจและคณะเป็นผู้รับมอบ