ดนตรีบำบัด

เคยใช้เวลาพักร้อน 2 สัปดาห์เต็มคลุกอยู่กับดนตรีและเสียงเพลง พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล...

นาฏกรรมวันอาทิตย์

  “ถ้าชีวิตไม่มีครูแล้วเราจะเรียนรู้ได้อย่างไร”  น สิยา ขอขอบคุณทุกกัลยาณมิตรที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาชีวิตให้แก่กันเนื่องใน...

ประลองไอคิวในตำราสอบสวน

  เปิดโครงการทดสอบความรู้พนักงานสอบสวนในสังกัด พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล มอบหมาย...

ปล่อยผ่าน

  กระแสสังคมไทยในปัจจุบันยังคงพบข้อมูลการทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจ เหยื่อส่วนใหญ่มักเป็นกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี รวมไปถึงกลุ่มผู้ด้อยทางสังคม การแสดงออกทางพฤติกรรม...

ภารกิจติดอาร์ม (4)

  ถึงบทอวสานหน่วยงานที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า “ตำรวจป่าไม้” จริงหรือ “พิทักษ์ผืนป่า  รักษาสิ่งแวดล้อม...

ภารกิจติดอาร์ม (3)

  ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฉบับใหม่ที่ใกล้ทำคลอดตามแบบของ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม เตรียมปรับ...

ภารกิจติดอาร์ม (2)

  เหตุผลและความจำเป็น ไม่ควรยุบหน่วย กองบังคับการตำรวจรถไฟ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพยายามแจงข้อมูลหักล้างไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฉบับปรับปรุงใหม่ ถึงภารกิจติดอาร์ม...

ภารกิจติดอาร์ม (1)

  “รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ” วิสัยทัศน์ กองบังคับการตำรวจรถไฟ ยังบ่งบอกถึงความมุ่งมั่นอำนวยความยุติธรรมอย่างเสมอภาค...

นาฏกรรมวันอาทิตย์

  “หากอยู่แบบไร้ตัวตน ต้องอดทนทำตัวแบบไม่มองแล้วไร้ค่าในตัวเอง” น สิยา...

แรงบันดาลใจวัยเด็ก

  งานวันเด็กแห่งชาติปีนี้ไม่คึกคัก ต้องหยุดชะงักเพราะวิกฤติสถานการณ์ลุกลามของวายร้ายไวรัส “ไข้หวัดโควิด” เป็นพิษระบาดหนักเป็นระลอกใหม่ เด็กหลายคนถูกกลืนหายไปอยู่ใน...