เมื่อแม่ทัพขยับเหยียบเบรก

 

 

ดวงดาวที่พยายามปล่อยแสงบางครั้งมันมักไป “แยงตา” คนอื่น

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ถึงต้องรีบ “หรี่ไฟ”ไม่ปล่อยให้ใครบางคนทำตามอำเภอใจจนกระทบกระเทือนภาพรวมขององค์กรส่วนใหญ่

หลังจากมี “ชั้นผู้น้อย”ร้องเรียนพฤติกรรม “นายพลคนดัง” ลุแก่อำนาจออกคำสั่งให้เข้ามาฝึกงานในส่วนกลาง ทำให้กระทบงานหลัก

ไม่รวมถึงระดับนายตำรวจโรงพักที่รับผิดชอบหน้างานสำคัญทำหน้าที่ไม่ “โดนใจ” เจ้านายถูกเรียกเข้ารายงานตัวเพื่อ “ลงแส้” แสดงพฤติกรรมเดิมเหมือนยุค พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนเก่าที่เลือก “ปล่อยผ่าน” กลายเป็นตำนาน “สำนักสาขาสอง”

เปิด “ห้องเย็น” อำมหิตเซ่นด้วยชีวิตผู้กำกับโรงพักภูธรอย่าง “เลือดเย็น

กระทั่ง “ซุ้มแตก” กำลังพลในค่ายหายหน้าหายตากันไปพักใหญ่ เพราะถูกโยงใย “เส้นเงินสีเทา” แต่ก็เพียงชั่วครั้งชั่วคราวประเดี๋ยวประด๋าวก็กลับมาเปิดรับบริการ “งานล้นมือ” อีกรอบ  

ระลอกนี้ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ไม่ใจเย็นอีกต่อไป สะบัดปากกาเซ็นคำสั่งประกาศิตด่วนถึงระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จเรตำรวจแห่งชาติ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือตำแหน่งเทียบเท่า เรื่องงดเว้นการเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด สถานี /สถานีตำรวจภูธร หรือกองบังคับการ/ภูธรจังหวัดมาศึกษาดูงาน ฝึกงาน หรือมากำกับการปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 567 / 2566 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2566 และคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 588 / 2566 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ได้กำหนดลักษณะงาน และการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จเรตำรวจแห่งชาติ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และรองจเรตำรวจแห่งชาติรับผิดชอบกำกับการบริหารราชการรวม รวมทั้งสั่ง และปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไว้แล้วนั้น

เพื่อเป็นการให้ความสำคัญกับงานของสถานีตำรวจ และให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ในสถานีตำรวจ ได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ ดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้แก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด จึงกำชับให้งดการเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดสถานี /สถานีตำรวจภูธร หรือกองบังคับการ/ภูธรจังหวัดมาศึกษาดูงาน ฝึกงาน หรือมากำชับการปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่มีความจำเป็น

หากมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการให้ขออนุญาตต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ก่อนการสั่งการทุกครั้ง

ทั้งนี้สามารถใช้อำนาจในการกำกับการบริหารราชการ ควบคุมกำกับดูแล ติดตามการปฏิบัติราชการ และควบคุมการบังคับการ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติราชการที่กำหนด ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

รอดูแรงกระเพื่อมใต้น้ำต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นในทุ่งปทุมวัน

RELATED ARTICLES