เปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ “สมาคมตำรวจ” ช่วยรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จากตำรวจและประชาชน

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.วินัย ทองสอง นายกสมาคมตำรวจ แถลงการจัดทำแอปพลิเคชัน “สมาคมตำรวจ” โดยมี พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  พล.ต.ท. ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ นายแพทย์ใหญ่ (สบ8) โรงพยาบาลตำรวจ , น.ส.สุปรียา พิพัฒน์มโนมัย กรรมการอิสระ ธนาคารออมสิน , นายวีระชัย อมรถกลสุเวช รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และนายโกวิท ธัญญรัตตกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทรดสยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมแถลงข่าว

พล.ต.อ.วินัย กล่าวว่า แอปพลิเคชัน “สมาคม ตำรวจ” มีความมุ่งมั่นตั้งใจให้เป็นสื่อกลาง ที่พึ่ง การสร้างแบบอย่างของความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของข้าราชการตำรวจไทยทั่วประเทศ โดยมีช่องทางที่หลากหลายเพื่อรองรับการทำงานในการให้ความช่วยเหลือแก่ข้าราชการตำรวจและประชาชน เช่น สมาคมตำรวจช่วยรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จากตำรวจและประชาชน โดยสามารถเข้าไปส่งข้อความขอความช่วยเหลือได้ทันทีทางแอปพลิเคชัน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ สินเชื่อจากสถาบันการเงิน และสินค้าราคาถูกสำหรับสมาชิกสมาคมเท่านั้น

 

“ในอนาคตจะมีช่องทางอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการตำรวจ เช่น ข่าวสารของสมาคมฯ กฎหมายน่ารู้ การรับสมัครสอบและสมัครงาน เพื่อให้ตำรวจแต่ละภาคส่วนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นของตำรวจแต่ละภาคส่วนได้รวดเร็ว ทำให้ตำรวจได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างรายได้เพิ่มให้กับครอบครัวตำรวจ ได้เข้าถึงปัญหาของประชาชนได้มากขึ้น ในส่วนของประชาชนที่ไม่ได้รับความสะดวกในการแจ้งความ หรือเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ประชาชนจะมีช่องทางให้เข้าถึงตำรวจได้ง่ายขึ้น ประชาชนจะได้รับข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับตำรวจ และข้อกฎหมายที่ประชาชนทั่วไปควรทราบ” พล.ต.อ.วินัย กล่าว

ด้าน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐฯ กล่าวว่า การทำงานของตำรวจจำเป็นต้องมีเครื่องมือสื่อสารที่เข้าถึงข้าราชการตำรวจ และเป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างตำรวจและพี่น้องประชาชน ซึ่งแอปพลิเคชัน “สมาคมตำรวจ” จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางซึ่งจะมีฟีเจอร์ที่สามารถให้ข้าราชการตำรวจบอกกล่าวถึงผู้บังคับบัญชาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถึงปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ และปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขโดยเร็ว รวมถึงตำรวจและประชาชนจะได้สื่อสารซึ่งกันและกันได้มากขึ้น นอกจากนี้ ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจ ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการมาโดยตลอด ขณะนี้สมาคมตำรวจก็จะมีสถาบันการเงินคือธนาคารออมสิน เข้ามามีส่วนช่วยเหลือที่จะคลายทุกข์ให้ข้าราชการตำรวจในเรื่องแก้ปัญหาหนี้สินได้อีกทางหนึ่ง โดยตลอดที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาให้กับข้าราชการตำรวจทุกนาย ทุกระดับชั้น ให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้ง มั่นใจว่าโครงการนี้จะสนองตอบนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมจะช่วยเหลือและสนับสนุน อย่างเต็มกำลังความสามารถ

ทั้งนี้ แอปพลิเคชัน “สมาคมตำรวจ” ได้รับการสนับสนุนการจัดทำจากบริษัท เทรดสยาม อินเตอร์เนชั่นแนล และได้รับการสนับสนุนสินเชื่อให้ข้าราชการตำรวจโดยมีดอกเบี้ยในอัตราพิเศษจากธนาคารออมสิน ตลอดจนได้การสนับสนุนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพของตำรวจจากโรงพยาบาลตำรวจอีกด้วย ยืนยันว่า ขณะนี้แอปพลิเคชั่น “สมาคมตำรวจ” มีความสมบูรณ์และพร้อมที่จะให้บริการแก่สมาชิก ข้าราชการตำรวจและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับวัตถุประสงค์ที่ทางนายกสมาคมตำรวจ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีความตั้งใจไว้ โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “สมาคมตำรวจ” ได้แล้วทั้งในระบบ Android และ iOS

RELATED ARTICLES