พร้อมเดิน วิ่ง ชน

 

ออกมาสนับสนุนแนวคิดผ่าตัดองค์กรผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อีกครั้ง

พล.ต.ต.ไอยศูรย์ สิงหนาท อดีตผู้บัญชาการประจำกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน หัวหน้าสมาคมตำรวจ สาขาจังหวัดนครราชสีมา แสดงความเห็นด้วยกับพล.ต.อ.วินัย ทองสอง นายกสมาคมตำรวจจับมือกับ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และชมรมพนักงานสอบสวน

แถลงข่าวใหญ่ที่สะเทือนเลื่อนลั่นไปทุกวงการ คือ การปฏิรูปตำรวจ

ทำให้ตำรวจทุกระดับชั้นที่ยังรับราชการอยู่  ตำรวจที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว ตำรวจนอกราชการที่ไม่รอเกษียณอายุราชการ ประชาชนทั่วไป วงการเมืองและสื่อมวลชนต่างก็ชะเง้อชะแง้รอดูว่า จะปฏิรูปอะไร จะปฏิรูปอย่างไร

ไปกินหัวใจหมีดีเสือมาจากไหน จึงกล้านัก  

เพราะการปฏิรูปตำรวจนั้น เป้าหมายแรก ๆ วัตถุประสงค์หลัก ๆ ของผู้มีอำนาจทางการเมือง แต่ไม่เคยมีรัฐบาลใด ทำให้องค์กรตำรวจสำเร็จสมบูรณ์แบบได้เลย

ล้วนมีช่องว่าง รอยโหว่ เว้นแต่เพื่อคนบางกลุ่ม บางพวก บางคน

ตำรวจส่วนใหญ่ก็เหมือนเดิมเหมือนอยู่คนละกฎเกณฑ์

พล.ต.อ.วินัย ทองสอง นายกสมาคมตำรวจ ได้เปิดประเด็นการปฏิรูปตำรวจไว้เบื้องต้น 4 ด้าน คือ

1.ประชาชนได้อะไรจากการปฏิรูป  

ขอบอกว่าโดนใจมาก เพราะตำรวจคือ “ผู้พิทักษ์สันติราษฏร์” ประชาชนต้องมาก่อน

 2.แก้ไขพฤติกรรมตำรวจที่ไม่เหมาะสม

เห็นด้วยอย่างยิ่ง ถ้า “ดัด”ไม่ได้ ก็ต้อง “ตัด” ไม่ว่าใหญ่ ไม่ว่าเล็กต้องเช็กบิลเหมือนกัน หลักการคือ ต้องปฎิบัติในลักษณะ  โปร่งใส เที่ยงธรรม เสมอภาค และมีมาตราฐาน ถูกต้อง ตรวจสอบได้โดยกฎหมาย เหมือนกันทุกระดับชั้นยศ

  3.แก้ไขความขาดแคลน โดยเฉพาะสถานีตำรวจ

ตรงประเด็นที่สุดสำหรับตำรวจ เพราะ “โรงพักคือหัวใจของการบริการประชาชน” ต้องจัดการด่วนที่สุด

4.แก้ไขกฎหมาย พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ ปี 2565 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อนี้ ต้องใช้พลังภายในทุกศักยภาพที่มี และพลังภายนอกคือ เสียงของพี่น้องประชาชนเป็นฐานจึงจะต่อกรกับการนี้ได้

Head Hand Heart ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมใจ มีโอกาสสำเร็จแน่นอน

พล.ต.ต.ไอยศูรย์ได้เสนอแนวคิด วิธีการเพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ สมตามเจตนารมณ์ คือ ให้ผู้เกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้น เรื่องนั้นเสนอความเห็นจากใจมา ไม่ต้องมีการชี้นำ หรือทำโพล ตามข้อ 1 ให้พี่น้องประชาชน แสดงความเห็นความต้องการมาในทุก ๆ ด้านที่อยากให้ตำรวจเป็น อยากให้ตำรวจทำ

ตามข้อ 2 ให้ตำรวจที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว ตำรวจที่ยังรับราชการอยู่ทุกระดับชั้น เสนอความเห็นแนวทางการแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมของตำรวจที่ไม่เหมาะสมนั้นว่าควรทำอย่างไร และถ้าตำรวจทำความดี มีพฤติกรรมที่งดงาม ควรค่าแก่การยกย่องสรรเสริญ ควรทำอย่างไร

ตามข้อ 3 ข้อนี้สำคัญที่สุด ทั้งตำรวจและประชาชน เพราะสถานีตำรวจ หรือโรงพักนั้น เป็นสถานที่ซึ่งพี่น้องชาวบ้านประชาชนใช้บริการของตำรวจมากที่สุด ไม่ว่าจะในฐานะผู้เสียหาย ผู้ถูกกล่าวหา หรือพยานรวมทั้งการบริการรับแจ้งต่าง ๆ จิปาถะ

ดังนั้น อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงาน รถลาม้าช้าง น้ำมัน เบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทน ต้องมีพร้อมใช้งานตลอดเวลาด้วยงบประมาณของหลวง “มิใช่งบประมาณส่วนตัว”

ตามข้อ 4 หาแนวร่วมทั้งภาคตำรวจ ภาคประชาชน ภาคการเมือง ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ ชี้แนะให้เห็นถึงข้อดีข้อเสีย และประโยชน์ที่เขาเหล่านั้นจะได้รับ ในการแก้ไขกฎหมาย “การสร้างความเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุด” แล้วลุยเลยครับ

ทุก ๆ ความต้องการของทุกด้าน ทุกคนให้มีคณะทำงานตรวจสอบ และจัดเรียงอันดับตามความจำเป็น ความสำคัญเร่งด่วน จากนั้นหาวิธีการสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ได้ผลเป็นรูปธรรม

\สิ่งใดทำได้ ทำก่อน สิ่งใดที่ยังทำไม่ได้ จะเพราะเหตุปัจจัยใดก็ตาม ข้ามไปก่อน แต่ต้องมีคณะศึกษาหาแนวทางเพื่อปฏิบัติ ทุก ๆ อย่างที่ทำไป ศึกษาไปนั้น ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้โลกรู้ อย่างต่อเนื่อง ตำรวจจะได้เข้าใจ พี่น้องประชาชน และคนที่สนใจงานตำรวจ จะได้เข้าใจ

Well begun is half done  เริ่มต้นด้วยดี เท่ากับสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง

ขอเป็นกำลังใจและพร้อมเดิน วิ่ง ชน ไปกับนายกสมาคมตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ชมรมพรักงานสอบสวน เพื่อ “ปฏิรูปตำรวจ”

ส่งเสียงหน่อยพี่น้อง

 

 

RELATED ARTICLES