เปิดอาคารใหม่ของตำรวจทางหลวงตาก

ที่อาคารที่ทำการสถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดตาก  พ.ต.อ.ชาคริต มงคลศรี รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง พร้อมด้วย พ.ต.อ.แมน เม่นแย้ม รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง  พ.ต.อ.บุญลือ ผดุงถิ่น รองผู้บังคับการปราบปราม ปฎิบัติราชการกองบังคับการตำรวจทางหลวง
พร้อมด้วย พ.ต.อ.สาธิต สมานภาพ ผู้กำกับการ 5  กองบังคับการตำรวจทางหลวง พ.ต.ท.ยุทธนัน จันทร์เนตร รองผู้กำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง พ.ต.ท.เกียรติพร สวัสดิเทพ สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง  พ.ต.ท.ต่อสกุล แสนสุรีย์รังสิกุลสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง พ.ต.ท.เจต จึงประเสริฐศรี สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง  พ.ต.ต.ยุทธ จตุรชัยภิญโญ สารวัตรกองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
ร.ต.อ.ธีรศักดิ์ รัตนสิริทิพย์ชัย รองสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง 6 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง  ผู้แทน สถานีตำรวจทางหลวง 6 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง  ได้ร่วมพิธีเปิดอาคารหลังใหม่  มี พ.ต.ท.พิชญา ทวิชศรี สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวงและข้าราชการในสังกัดต้อนรับ

สำหรับสถานีตำรวจทางหลวง 1  กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ตั้งอยู่อำเภอเมืองตาก เพื่อดูแลเส้นทางถนนหลวงสายหลักในการเดินทางทั้งพื้นที่ประเทศไทยไปถึงมุ่งหน้าไประเทศเพื่อนบ้าน มี ข้าราชการในสังกัดหลายนายเข้าร่วม ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาที่ร่วมงานได้สักการะพระนิรันตราย และเดินทางไปสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่เคารพบูชาของข้าราชการตำรวจเพื่อความเป็นศิริมงคลของกลุ่มข้าราชการในสังกัดเตรียมพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชน

พ.ต.อ.สาธิต สมานภาพ ผู้กำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวงเผยว่า พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ดูแลถึง 13 จังหวัดตามเส้นทางหลักในจังหวัดตากพื้นที่สำคัญในการเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ต้องมีความรับผิดชอบ ป้องกันอุบัติเหตุ ตลอดจนปัญหาอาชญากรรม ทางท้องถนน หรือ กลุ่มประชาชนที่เดินทาง เข้า – ออก อย่างไรก็ตาม เจตจำนงค์ของตำรวจทางหลวง คือ การดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนของประชาชน ดังนั้น ขอให้ประชาอุ่นใจ และ เชื่อมั่น ตลอดการเดินทาง ตามนโยบาย “ห่วงใยทุกชีวิต เป็นมิตรทุกเส้นทาง”

RELATED ARTICLES