เมื่อได้รับหมายเรียกควรทำอย่างไร

 

แอดมิน “เพจสืบนครบาล IDMB” ฝากความห่วงใยมาถึงชาวบ้าน

แนะนำเวลามีคนโทรมา หรืออาจจะส่ง “เอกสารปลอม”ว่า เราได้รับหมายเรียกควรทำอย่างไร

1.ตั้งสติ ไม่ต้องตกใจ เพราะหมายเรียกนั้นเป็นแค่การเรียกท่านไปพบพนักงานสอบสวน ยังไม่ได้หมายความว่า “ท่านเป็นผู้ต้องหา” (ตราบใดที่ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา) แต่ถึงแม้ว่าท่านจะได้รับหมายเรียกในฐานะผู้ต้องหา ท่านก็มีสิทธิที่จะปฏิเสธข้อกล่าวหาได้

2.ตรวจสอบหมายเรียกที่อยู่ในมือท่านว่ามีรายละเอียดครบถ้วนตามนี้หรือไม่ ตั้งแต่ สถานที่ออกหมาย วันที่ออกหมาย ชื่อ และที่อยู่ของพนักงานสอบสวนที่ออกหมาย สาเหตุที่เรียกไปพบ สถานที่และวันเวลาที่นัดหมายให้ไปพบ ลายมือชื่อพร้อมตำแหน่งของพนักงานสอบสวน

3.เพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานสอบสวนที่อยู่ในหมายเรียกนั้นเป็นตำรวจจริง ให้ท่านติดต่อไปยังหน่วยงานต้นสังกัด เช่น สถานีตำรวจที่พนักงานสอบสวนประจำอยู่เพื่อสอบถามว่ามีพนักงานสอบสวนคนนี้อยู่ที่สถานีตำรวจจริงหรือไม่

สามารถค้นหาเบอร์สถานีตำรวจได้จาก www.royalthaipolice.go.th/station.php

4.ถ้าทางสถานีตำรวจยืนยันว่า มีพนักงานสอบสวนที่ออกหมายเรียกปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานีตำรวจจริง ให้ “ขอเบอร์ติดต่อ” จากสถานีตำรวจนั้น เพื่อติดต่อไปตรวจสอบว่าพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกท่านไปจริงหรือไม่

ถ้าเป็นหมายเรียกจริงก็พูดคุยเพื่อนัดหมายวันและเวลาที่จะเข้าไปพบพนักงานสอบสวนต่อไป

5.หากพบว่าเป็น “หมายเรียกปลอม” ให้ท่านนำหมายเรียกปลอม ติดต่อเข้าแจ้งความสถานีตำรวจที่รับผิดชอบพื้นที่ที่ท่านได้รับหมายเรียกปลอมนั้น เพื่อดำเนินคดี “มิจฉาชีพ” เกี่ยวกับ ”การใช้เอกสารราชการปลอม” ต่อไป

อย่างไรก็ตาม หากท่านตรวจสอบแล้วพบว่าเป็น “หมายเรียกจริง” แต่ไม่ยอมไปพบพนักงานสอบสวนตามวันและเวลาที่กำหนด กรณีเป็นหมายเรียกพยานอาจมีความผิดที่ไม่มาตามหมายเรียก

แต่ในกรณีที่เป็นหมายเรียกผู้ต้องหาอาจเป็นเหตุให้พนักงานสอบสวนร้องขอต่อศาลเพื่ออนุมัติออกหมายจับต่อไปได้

ขอบคุณข้อมูล : ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้วยความห่วงใยจากใจสืบนครบาล

 

RELATED ARTICLES