อาการโรครุนแรงต้องเร่งผ่าตัด

 

ได้ฤกษ์คิกออฟตามนัดหมาย

พล.ต.อ.วินัย ทองสอง นายกสมาคมตำรวจ เป็นหัวหอกนำทีม พล.ต.อ.วุฑฒิชัย ศรีรัตนวุฑฒิ ประธานชมรมพนักงานสอบสวน พล.ต.อ.ศักดา เตชะเกรียงไกร นายกสมาคมโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ที่ปรึกษาชมรมพนักงานสอบสวน รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล รองอธิการบดี และประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยา มหาวิทยาลัยรังสิต ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา กรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ก่อตั้ง สำนักวิจัย Superpoll และนายยิ่งชีพ อัชฌาสัย ผู้จัดการผู้จัดการโครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ iLaw

เปิดแถลงรณรงค์ “การปฏิรูปตำรวจ 2567” ที่โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ สมาคมตำรวจ

ระบุถึงวิกฤติศรัทธาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติถือเป็นจุดตกต่ำที่สุดนับตั้งแต่มีการจัดตั้งองค์กร ตำรวจทำหน้าที่สำคัญในการรักษากฎหมาย ดูแลความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย

เสมือนต้นธารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เกี่ยวพันชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

ทว่ากำลังถูกสั่นคลอนอย่างรุนแรงตลอดห้วงเวลาที่ผ่านมาจากหลากหลายพฤติกรรม “ด้านลบ” ของบุคคลในองค์กรสะท้อนมาจาก “ความล้มเหลว” ในการบริหารงานภายในองค์กรอย่างไม่อาจปฏิเสธได้  

“จนถึงจุดต่ำสุดเมื่อผู้บริหารสูงสุดขององค์กร 2 นายถูกกล่าวหา และถูกดำเนินคดีอาญาในข้อกล่าวหาเรียกรับเงินจากเว็บพนันออนไลน์ และฟอกเงินหลักร้อยล้านบาท” พล.ต.อ.วินัยเปิดหัวประเด็นร้อน

แถมปรากฏข่าวในทำนองว่าทั้งสองมีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงจนถึงขั้นมีการฟ้องร้องดำเนินคดีและกล่าวหากันไปมา กระทั่ง นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีต้องออกคำสั่งให้ทั้งคู่ไปปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมแต่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

พล.ต.อ.วินัยบอกว่า สมาคมตำรวจ และภาคีเครือข่าย เห็นพ้องตรงกันว่า เรื่องอื้อฉาวที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องของตัวบุคคลเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของระบบการบริหารภายในองค์กรสีกากีที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดสภาวะการณ์เช่นนี้

“เป็นอาการขั้นรุนแรงที่เกิดจากการสะสมของโรคมาเป็นระยะเวลายาวนาน หากไม่ได้รับการผ่าตัดรักษาอย่างเร่งด่วนแล้ว องค์กรตำรวจของไทยคงจะต้องเสื่อมสลายทางความเชื่อถือ ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมและนานาอารยประเทศ”

พวกเขายังมองว่า การปฏิรูปตำรวจที่ผ่านมา มีการศึกษาและดำเนินการกันมาระยะหนึ่งแล้ว  มีการตรากฎหมาย พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พุทธศักราชการ 2565 ขึ้นมาบังคับใช้ แต่ก็ยังไม่เห็นแนวโน้มว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรตำรวจได้อย่างเห็นผล

เนื่องมาจากว่าในขั้นตอนการตรากฎหมายนั้น มีการแก้ไขสาระสำคัญในหลาย ๆ เรื่องที่ไม่ตรงกับการศึกษากันมาก่อนหน้า  ทำให้กฎหมายที่ตราออกมาไม่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเดิม ๆ ที่สะสมอยู่ได้อย่างเห็นผล

สมควรที่จะต้องมีการแก้ไขกฎหมายฉบับดังกล่าวโดยเร็ว เพื่อที่จะให้การแก้ไขปัญหาในองค์กรตำรวจสำเร็จตามเจตนารมณ์ของสังคมได้

สมาคมตำรวจได้เสนอประเด็นเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในปัจจุบัน

ตั้งแต่ แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ไม่ต้องกำหนดให้มี “นายกรัฐมนตรี” เป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ แต่ให้มาจากการเลือกตั้งของข้าราชการตำรวจ

เสนอให้มีคณะกรรมการข้าราชการตำรวจโดยตำแหน่งที่เป็นข้าราชการประจำ และที่มาจากการเลือกตั้งในจำนวนเท่ากัน ปรับลดจำนวนจากเดิม 16 คน เหลือ 14 คน ประกอบด้วย  ประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมาจากการเลือกตั้งของข้าราชการตำรวจ  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็น รองประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและจเรตำรวจแห่งชาติรวม 6 คน  คณะกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากการเลือกตั้ง 6 คนรวมเป็น 14 คน

เพื่อป้องกันการแทรกแซงการบริหารงานบุคคล จากฝ่ายการเมืองและผู้มีอิทธิพลภายนอกองค์กร

จัดตั้งคณะกรรมการข้าราชการตำรวจกองบัญชาการกำกับดูแลการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจภายในอำนาจของกองบัญชาการนั้น  ประกอบด้วย ประธานมาจากการเลือกตั้งของข้าราชการตำรวจในกองบัญชาการนั้น มีผู้บัญชาการเป็นรองประธาน  รองผู้บัญชาการเป็นกรรมการ และคณะกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากการเลือกตั้งของข้าราชการตำรวจ 6 คน รวม 14 คน

ปรับปรุงกฎหมายในส่วนของ คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมตำรวจ ให้มีสำนักงานคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมตำรวจรองรับการทำงานแทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเนื่องจากมีภารกิจมาก และไม่มีความถนัดเฉพาะทางต่องานในความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมตำรวจ

เปรียบเสมือน “ศาลปกครองชั้นต้น” จำเป็นจะต้องมีบุคคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านในเรื่องดังกล่าวมารองรับ สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมตำรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปรับปรุงกฎหมายในส่วนของ คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ แก้ไขที่มาและองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจให้มีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการพิจารณาคดีวินัย การชั่งน้ำหนัก พยานหลักฐาน การวินิจฉัยข้อกฎหมายให้ตรงกับภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ และให้มีการจัดตั้งสำนักงานไม่ใช้บุคลากรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรองรับการทำงานของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจแทนจากเดิมที่ใช้สำนักงานจเรตำรวจ เป็นหน่วยสนับสนุนการทำงาน

“ฟื้นแท่งงานสอบสวน” แก้ไขปัญหาความการบริหารงานบุคคลสายงานสอบสวนที่ขาดโอกาสในการเจริญก้าวหน้า

ให้พนักงานสอบสวนมีเส้นทางการเจริญเติบโตได้โดยการประเมิน ทำตำแหน่งควบเลื่อนไหลในตัวเอง เติบโตก้าวหน้าได้จนถึงระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ท่ามกลางความหวังของกองทัพสีกากีจะมีพลังล้มดานอำนาจการเมืองแค่ไหน

 

RELATED ARTICLES