บิ๊กต่ายลงตรวจสอบปัญหาจราจรจุดสำคัญในกรุง

 

พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาการจราจรที่มีสาเหตุจากการบริการของรถโดยสารสาธารณะขนาดเล็ก บริเวณ 2 จุด ได้แก่ บริเวณถนนกำแพงเพชร 2 หน้าสถานีขนส่งหมอชิต สถานีขนส่งรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร กรุงเทพมหานคร อยู่ในความรับผิดชอบสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ และจุดที่ 2 บริเวณถนนราชดำริ หน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กับบริเวณหน้าห้าง Big C อยู่ในความรับผิดชอบสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน และสถานีตำรวจนครบาลพญาไท

ทั้ง 2 จุด พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ เรียกผู้กำกับการ อ รองผู้กำกับการฝ่ายจราจร และสารวัตรฝ่ายจราจรมาดูปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันพบว่า มีรถโดยสารสาธารณะขนาดเล็ก เช่น แท็กซี่จำนวนหลายคันจอดรถรอรับและส่งผู้โดยสารรุกล้ำช่องทางเดินรถหลายช่องทาง ส่งผลทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ได้รับความสะดวก และเกิดปัญหาการจราจรติดขัดสะสม สะท้อนให้เห็นถึงขาดการจัดระเบียบและเคารพต่อกฎหมายการจราจรอย่างมาก

ภายหลังการลงพื้นที่ดูสภาพปัญหา และพูดคุย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐให้ข้อแนะนำวิธีการแก้ปัญหาและการปฏิบัติ พร้อมสั่งการให้ผู้กำกับการและทีมงานจราจรของพื้นที่รับผิดชอบนำไปศึกษา ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ เพื่อรับทราบและร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา  ให้เวลา 1 สัปดาห์ และภายในสัปดาห์หน้าวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2567 จะเชิญผู้รับผิดขอบงานจราจรของกองบัญชาการตำรวจนครบาล ทั้งระดับกองบัญชาการ  กองบังคับการ และสถานีตำรวจนครบาลรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากสำนักขนส่ง และผู้แทนผู้ประกอบการ มาประชุมหารือแนวทางการจัดระเบียบ การแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อกำหนดรูปแบบการปฏิบัติทั้งของเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการที่จะลดปัญหาการจราจร มีการประเมินผลและแก้ไขเป็นระยะต่อไป

RELATED ARTICLES