กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จัดกิจกรรม โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” มี พล.ต.ท.ประพันธ์ จันทร์เอม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวรชายแดน พร้อมข้าราชการในสังกัดและครอบครัว จำนวน 300 นาย ร่วมกันทำกิจกรรม พัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และจัดเตรียมสถานที่ เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางมาทำบุญ ตักบาตร และร่วมพิธีเวียนเทียน ในวันวิสาขบูชา ณ วัดไผ่ตัน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร