หลังจากรับตำแหน่งใหม่ พ.ต.อ.พิขา รุจินาม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรียกประชุมมอบนโยบายการทำงานผู้ใต้บังคับบัญชา ก่อนดำเนินการ 3 โครงการอย่างเร่งด่วน ตั้งแต่ โครงการ “กลุ่มเพื่อน รองหน่อย” โดยการนำของ พ.ต.อ.นฤนาท พุทไธสง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี และกลุ่มเพื่อน ได้นำข้าวสาร นำ้ดื่ม ปลากระป๋อง จำนวน อย่างละ 100 ชุด มาแจกพร้อมให้โอวาทกับข้าราชการตำรวจ

โครงการ “จากใจถึงใจ” ร่วมกับนายรชต กำลังแพทย์ ประธาน กต.ตร. นำข้าวสาร นำ้ดื่ม ขนม จำนวน 100 ชุด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากประชาชนคนรักตำรวจ มามอบให้แก่ข้าราชการตำรวจ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

สุดท้าย โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพัก ได้รับสนับสนุนจากคุณชวลิต คุณเบญจวรรณ ตุลชาติ เจ้าของร้าน ช.การช่าง ปรับปรุงทาสีโรงพัก พร้อมห้องสอบสวนทั้งหมดของโรงพัก

ทำโรงพักผักไห่พร้อมสำหรับบำบัดทุกข์บำรุงสุขชาวบ้านอย่างแท้จริง