70 ปีในที่สุดท้าย ที่หมายพึ่ง

ครบรอบ 70 ปี วันคล้าย วันสถาปนากองบังคับการปราบปราม วันที่ 1 กันยายน 2561

สมเป็น “ที่สุดท้าย …ที่หมายพึ่ง”

ถือเป็นหน่วยตำรวจติดอาร์มน่าเกรงขามให้ประวัติศาสตร์องค์กรสีกากีที่เนรมิตผลงานไว้มากมาย

ภายใต้ยุค พล.ต.ต.ไมตรี ฉิมเฉิม ผู้นำคนที่ 35 ของกองบังคับการปราบปราม ยังเต็มไปด้วยขุมกำลังชั้นเยี่ยมไว้ต่อกรอาชญากรรมหลากหลายรูปแบบที่พัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน

บทพิสูจน์จาก รางวัลข้าราชการตำรวจดีเด่น ที่มีผลการจับกุมคดีสำคัญตามนโยบายของ พล.ต.ท.ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ตั้งแต่ คดีจับแก๊งเงินดำชาวแคเมอรูนหลอกเหยื่อสูญเงินกว่า 4 ล้านบาทของกองกำกับการ  1 กองบังคับการปราบปราม สืบสวนขยายผลจับกุมการค้ามนุษย์และซื้อบริการทางเพศจังหวัดรพระนครศรีอยุธยา ของกองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปราม

ส่วนกองกำกับการ 3 กองบังคับการปราบปราม จับกุมขบวนการลักลอบขนกัญชาอัดแท่งรายใหญ่ มีกองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปราม สืบสวนจับกุมพระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศวรมหาวิหาร ผู้ต้องหาร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและคดีฟอกเงิน

ขณะที่ กองกำกับการ 5 กองบังคับการปราบปราม คลี่คลายคดีฆาตกรรมฝังศพนาน 5 ปี ด้านกองกำกับการ 6 กองบังคับการปราบปราม ปิดคดีจ้างวานฆ่าผู้อำนวยการช่างเทศบาลเมืองสิงหนคร และกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการปราบปราม รวบมือปืนตามปฏิทินหมายจับสำนักงานตำรวจแห่งชาติหลบหนีคดีอยู่ 13 ปี

นอกจากนี้ยังมีตำรวจดีเด่นรับโล่เกียรติคุณ

ด้านป้องกันปราบปราม ประกอบด้วย พ.ต.ท.สมเดช สาระบรรณ์ สารวัตรกองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปราม พ.ต.ท.ปิยพล แป้นแก้ว สารวัตรกองกำกับการ 6 กองบังคับการปราบปราม พ.ต.ต.ศตวรรษ คนชุม สารวัตรกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการปราบปราม ร.ต.อ.กิตติพงศ์ อมฤตโอฬาร รองสารวัตรกองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปราม

ร.ต.อ.ปองธรรม ปองไป รองสารวัตรกองกำกับการ 3 กองบังคับการปราบปราม  ร.ต.อ.ณรงค์ หาญสันเทียะ รองสารวัตรกองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปราม ร.ต.อ.ปฐมพงศ์ ทองจำรูญ รองสารวัตรกองกำกับการ 5 กองบังคับการปราบปราม ด.ต.อัศวนนท์ อรรควัฒน์เดโช ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ1 กองบังคับการปราบปราม ด.ต.ศราวุธ คุณธรรม ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ 2  กองบังคับการปราบปราม

ด.ต.สุริยา โพธิศรี ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ 3 กองบังคับการปราบปราม ด.ต.บัณฑิต สุรัมย์ ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ 5 กองบังคับการปราบปราม ด.ต.ชัชชัย พันธอู ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ 6 กองบังคับการปราบปราม จ.ส.ต.วันชนะ รูปงาม ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปราม และจ.ส.ต.นราธิป รากแก่น ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการปราบปราม

ด้านการสืบสวน ประกอบด้วย พ.ต.ท.วิศิษฐ์ พลบม่วง รองผู้กำกับการ 1 กองบังคับการปราบปราม พ.ต.ต.ฐิติวัสส์ แซมเขียว สารวัตรกองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปราม พ.ต.ต.อนุรักษ์ บุญค้ำพงศ์ สารวัตรกองกำกับการ 5 กองบังคับการปราบปราม ร.ต.อ.เอกพันธ์ ช่วยเหมาะขนาด รองสารวัตรกองกำกับการ 2   กองบังคับการปราบปราม ร.ต.อ.กิตติภพ ทองเพชร รองสารวัตรกองกำกับการ 3 กองบังคับการปราบปราม

ร.ต.อ.สุชัจพงศ์ ศรีวิตตวชิระ รองสารวัตรกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการปราบปราม ร.ต.ท.นิเวศน์ ขาวนวล รองสารวัตรกองกำกับการ 6 กองบังคับการปราบปราม ด.ต.อมรรัตน์ อนุทัย ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ 3 กองบังคับการปราบปราม ด.ต.ไพศาล ศรีสุขวงศ์วัฒนา ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปราม ด.ต.สามารถ ลอสุวรรณ ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ 5 กองบังคับการปราบปราม

ด.ต.เอกรินทร์ ธัญญาฤทธิ์ ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ 6 กองบังคับการปราบปราม จ.ส.ต.สิทธิศักดิ์ แสนยะบุตร ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปราม จ.ส.ต.ทศพร ชื่นโชติ ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปราม ส.ต.ท.ชัชพงษ์ รัตนธรรมเมธี ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการปราบปราม

ด้านการสอบสวน ประกอบด้วย พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ ผู้กำกับการ (สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการปราบปราม พ.ต.ท.สัณห์เพชร หนูทอง รองผู้กำกับการ (สอบสวน) กองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปราม พ.ต.ท.ภูมิรพี สังข์ทอง รองผู้กำกับการ (สอบสวน) กองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปราม พ.ต.ท.ดุสิต ลาวัลย์ สารวัตร(สอบสวน) กองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปราม พ.ต.ท.ธนวัฒน์ หลีพงษ์ สารวัตร (สอบสวน) กองกำกับการ 6 กองบังคับการปราบปราม

ร.ต.อ.รัถย์ศานต์ ประจิตร์ รองสารวัตร (สอบสวน) กองกำกับการ 3 กองบังคับการปราบปราม ร.ต.อ.เวศ กุลวุฒินัย รองสารวัตร(ปราบปราม) กองกำกับการ 3 กองบังคับการปราบปราม ร.ต.ท.สุชีพ ศรีคำมา รองสารวัตร (ปราบปราม) กองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปราม ด.ต.วิจารย์ พุฒศิริ ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปราม ด.ต.กัมพล มณีพรหม ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ 6 กองบังคับการปราบปราม ด.ต.หญิง โสภา รื่นชล ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปราม

ด้านบริหารและอำนวยการ ประกอบด้วย พ.ต.ท.พรเทพ ชุมแสง สารวัตรกองกำกับการ 6 กองบังคับการปราบปราม ร.ต.อ.วิทูรปรเมศร์ หมวดเพชร รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการปราบปราม ร.ต.อ.หญิง จารุวรรณ์ โภคากรณ์ รองสารวัตรกองกำกับการ 1กองบังคับการปราบปราม ร.ต.อ.หญิง รำพรรณ ปงคำปัน รองสารวัตรกองกำกับการ 3 กองบังคับการปราบปราม ร.ต.อ.หญิง ณิชากร นาคทอง รองสารวัตรกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการปราบปราม

ร.ต.ท.ผล ทองโชติ รองสารวัตร(ปราบปราม)กองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปราม ด.ต.หญิง จงลักษณ์ เผือกผิววงศ์ ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปราม ด.ต.หญิง ฐิตาภา อ่อนปรุง ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปราม ด.ต.ทองพูน คณะโท ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ 3 กองบังคับการปราบปราม ด.ต.สาธิต สุขโพธิ์เพชร์ ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ 6 กองบังคับการปราบปราม ด.ต.ประเวทย์ ชาวนา ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการปราบปราม

จ.ส.ต.หญิง ศิรภรณ์ วิพลชัย ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปราม จ.ส.ต.ยิ่งลักษณ์ กั้วพรม ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ 5 กองบังคับการปราบปราม จ.ส.ต.หญิง ณัฐกานต์ ศิริกุล ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการปราบปราม

ทั้งนี้ยังมี เหรียญแม่นปืนกิตติมศักดิ์ มอบแด่ พ.ต.อ.พิทักษ์ อุทัยธรรม รองผู้บังคับการปราบปราม พ.ต.อ.นิตินันทน์ นวมทอง ผู้กำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการปราบปราม พ.ต.อ.บุญลือ ผดุงถิ่น ผู้กำกับการ 3   กองบังคับการปราบปราม และ พ.ต.อ.แมน แม่นแย้ม ผู้กำกับการ 4 กองบังคับการปราบปราม

ทั้งหมดจะถูกจารึกเป็นเกียรติประวัติแก่ตัวเองและวงศ์ตระกูล

ในงานวันคล้ายวันสถาปนากองบังคับการปราบปราม ครบรอบปีที่ 70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATED ARTICLES