เหล็กในคน สำคัญกว่าเหล็กในเรือ          

โครงการฝึกทบทวนการฝึกอบรมทบทวนการปฏิบัติการทางเรือและใช้อาวุธประจำเรือ ประจำปีงบประมาณ 2561

เกิดจากแนวคิด พล.ต.ต.ธนพล ศรีโสภา ผู้บังคับการตำรวจน้ำ ที่มุ่งหวังจะพัฒนาศักยภาพของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ไม่เคยผ่านหลักสูตรในสายงานป้องกันปราบปรามทางน้ำ ก้าวขึ้นเป็นผู้นำหน่วยอย่างเต็มความสามารถ

กำหนดยุทธศาสตร์มุ่งเน้นภารกิจสำคัญลำดับแรก คือ ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์

ตามด้วยเพิ่มทักษะและศักยภาพด้านการป้องกันและปราบปราม

ทบทวนการใช้อาวุธประจำเรือให้กับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในเรือตรวจการณ์

แผนปฏิบัติใช้เวลาระหว่างวันที่ 3-9 กันยายน 2561 ประกอบกำลังเคลื่อนขบวนยาตราเรือจากกองบังคับการตำรวจน้ำ โดยเรือตรวจการณ์อธิการณ์ประกาศ (707) และเรือตรวจการณ์อรรคราชวราทร (816) มี พ.ต.อ.สุริยา ปิ่นประดับ เป็นผู้อำนวยการฝึก และพ.ต.อ.จตุรวิทย์ คชน่วม ผู้กำกับการ 9 กองบังคับการตำรวจน้ำในฐานะโฆษกหน่วยเป็นฝ่ายประสานงาน ผ่าคลื่นลมทะเลอ่าวไทยมุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือสถานีตำรวจน้ำ 3 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบรี ที่ใช้เวลาการเดินทางนานกว่า 4 ชั่วโมง

ทบทวนความพร้อมเรียบร้อย วันรุ่งขึ้นเริ่มต้นเข้าแผนการฝึกอบรมการป้องกันความเสียหายในเรือ ที่แผนกป้องกันความเสียหาย กองการฝึก กองเรือยุทธการ มี พล.ร.ต.เบญญา บุญส่ง ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็นประธานพิธิเปิด

หลังจากแนะนำภารกิจหน่วย ภาพรวมการปฏิบัติงานแล้ว เหล่านายตำรวจสังกัดกองบังคับการตำรวจน้ำมีโอกาสร่วมฝึกการใช้เครื่องช่วยหายใจแบบอากาศอัด ฝึกอุดปะ-ค้ำจุน เรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ฝึกการดับไฟในเรือตั้งแต่ระดับเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ด้วยสารเคมีแต่ละสถานการณ์

การฝึกอบรมความเสียหายในเรือจะพัฒนาขีดความสามารถของผู้บังคับบัญชาในการสั่งการไปยังผู้ปฏิบัติสมกับความเป็น “แม่ทัพ” ออกแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที

ไม่ใช่ตาลีตะเหลือก รนราน ทำอะไรไม่ถูก กระทั่งส่งผลให้เกิดความสูญเสียตามมา

นับเป็นการฝึกที่มีความสำคัญ จุดมุ่งหมายไม่ใช่เป็นการผลาญงบประมาณประจำปี

แต่เพื่อให้ทุกคนนำความรู้ดี ๆ ไปใช้งานได้จริง

เพิ่มพูนประสบการณ์ ทบทวนยุทธวิธีที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการตามบทบาทของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ใช้ช่วยเหลือประชาชนยามประสบภัยกลางมหาสมุทร

สมกับคำว่า เหล็กในคน สำคัญกว่าเหล็กในเรือ

         

RELATED ARTICLES